Strana literatura

Stranu literaturu tijekom studiranja:

NASTUPNO PREDAVANJE dr.sc. Tihomira Dokšanovića - „UVOD U ALUMINIJSKE KONSTRUKCIJE”


NASTUPNO PREDAVANJE dr.sc. TIHOMIRA DOKŠANOVIĆA, pristupnika Natječaja za izbor zaposlenika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja gradevinarstvo na Gradevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek s temom pod nazivom:

 

„UVOD U ALUMINIJSKE KONSTRUKCIJE”

 

Nastupno predavanje održat ée se u četvrtak 14. ožuika 2019. godine s početkom u 12,00 sati u predavaonici br. 0.2, prizemlie Gradevinskog i arhitektonskog fakulteta Osiiek, Ulica Vladimira Preloga 3, Osijek.

 

Nastupno predavanje Dokšanović