ANKETA ZA STUDENTE – DEMONSTRATURE!

Tijekom studiranja koristio/la sam demonstrature:

Natječaj za dodjelu stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku godinu 2017./2018.


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija i potpora za akademsku godinu 2017./2018. redovitim studentima preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku godinu 2017./2018. dodjeljuje stipendije i potpore u sljedećim kategorijama:

A. stipendije za izvrsnost (130 stipendija)
A1 (60 stipendija)
A2 (30 stipendija)
A3 (35 stipendija)
A4 (5 stipendija)


B. stipendije studentima aktivnim sportašima (10 stipendija)


C. stipendije studentima u stanju socijalne potrebe (60 stipendija)
C1 (40 stipendija)
C2 (10 stipendija)
C3 (10 stipendija)


C. potpore studentima u stanju socijalne potrebe (10 potpora)

 

OVDJE Preuzmite natječaj i potrebite obrasce za stipendije Sveučilišta

OBAVIJEST UREDA ZA STUDENTE

Studenti zainteresirani za prijavu na Natječaj mogu u Uredu za studente doznati da li se nalaze u 10% najuspješnijih studenata na godini