NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu studija u akademskoj 2020./2021. godini


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek raspisuje

 

NATJEČAJ

za upis studenata u I. godinu studija u akademskoj 2020./2021. godini

 

 

A)  na Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo, smjer: Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina

 

1. Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo za stjecanje stručnog naziva stručni specijalist inženjer građevinarstva za vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina traje dvije godine, odnosno četiri semestra i završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova.

 

2. Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo mogu upisati:

- inženjeri građevinarstva,

- stručni prvostupnici inženjeri građevinarstva i

 - sveučilišni prvostupnici inženjeri građevinarstva.

 

3. Školarina specijalističkog diplomskog stručnog studija građevinarstva iznosi 12.500,00 kn za svaku godinu studija. Školarina za strane državljane iznosi 25.000,00 kn za svaku godinu studija.

 

4. Pristupnici upisa na studij dužni su priložiti:

- prijavu za upis (obrazac prijave nalazi se na web stranici Fakulteta),

- diplomu ili svjedodžbu o završenom studiju

- dopunsku ispravu ili potvrdu o položenim ispitima sa završenog studija.

 

5. Kvota za upis je 40 studenata.

Nastava će se ustrojiti  ukoliko bude upisano najmanje 20 pristupnika. Ukoliko se prijavi više od 40 pristupnika provest će se razredbeni postupak koji se sastoji od vrednovanja prosječne ocjene ostvarene u prijašnjem obrazovanju.

 

 

B) u razlikovnu godinu studija za stjecanje uvjeta za upis diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo

 

1. Razlikovna godina studija za stjecanje uvjeta za upis diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo, za stjecanje akademskog zvanja magistra inženjera građevinarstva, traje jednu akademsku godinu odnosno dva semestra.

 

2. Pravo upisa razlikovne godine imaju osobe:

- sa završenim stručnim dodiplomskim studijem građevinarstva odnosno sa stečenim stručnim zvanjem inženjera građevinarstva (viša stručna sprema) i

- sa završenim preddiplomskim stručnim studijem Građevinarstvo odnosno sa stečenim stručnim nazivom stručnog prvostupnika inženjera građevinarstva.

 

3. Pristupnici upisa na studij dužni su priložiti:

- prijavu za upis (obrazac prijave nalazi se na web stranici Fakulteta),

- diplomu ili svjedodžbu o završenom studiju

- dopunsku ispravu ili potvrdu o položenim ispitima sa završenog studija.

 

4. Nastava će se ustrojiti ukoliko bude upisano najmanje 20 pristupnika.

 

5. Školarina razlikovne godine studija iznosi 11.500,00 kn. Školarina za strane državljane iznosi 23.000,00 kn.

 

 

PRIJAVE ZA SVE STUDIJE

 

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave Natječaja, zaključno s 27. rujna 2020.g.

 

 Prijave se dostavljaju putem pošte na adresu: Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, 31000 Osijek, Ulica Vladimira Preloga 3 ili osobno u Uredu za studente u Osijeku, Vladimira  Preloga 3, soba broj 1/p, svakodnevno u uredovno radno vrijeme.

 

Obavijesti se mogu dobiti osobno u Uredu za studente Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek,

telefonom na brojeve: 031/274-365 i 031/540-090 i na e-mail : amagdika @ gfos.hr.