Strana literatura

Stranu literaturu tijekom studiranja:

Obavijest


O B A V I J E S T

 

  • Studentima preddiplomskog stručnog studija u statusu izvarednog studenta
  • Studentima specijalističkog diplomskog stručnog studija i
  • Studentima „Razlikovne godine“

 

Od akademske 2018./19. godine za izvanredne studente ukida se ispit pred nastavničkim povjerenstvom i ograničenje broja izlazaka na ispite.

 

Osijek, 16.11.2018.                                                                                                       Ured za studente