Obavijest kandidatima - rang lista


 

Obavijest kandidatima natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo na određeno vrijeme od četiri godine s punim radnim vremenom u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti na projektu „UIP-2019-04-8195 Cementom stabilizirani nosivi slojevi s otpadnom gumom za održive kolnike"

 

Obavijest kandidatima  -  asistent na projektu - rang lista