Obavijest kandidatu


Temeljem javnog natječaja za izbor jednog suradnika/suradnice u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo, znanstvene grane prometnice na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek, a nakon provedene usmene provjere znanja-razgovora (intervjua), Povjerenstvo objavljuje rezultate razgovora:

 

Obavijest kandidatu - naslovni asistent - prometnice