Obavijest kandidatu


Temeljem javnog natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek, a nakon provedene usmene provjere znanja-razgovora (intervjua), Povjerenstvo objavljuje rezultate razgovora:

Obavijest kandidatu