Anketa

Smatrate li korisnim organiziranje dodatnih priprema (izvan termina nastave) za (pismeni) ispit iz pojedinih predmeta?

Obavijest o javnoj obrani Doktorske disertacije


pod naslovom:

 

„Utjecaj klimatski promjena na stanje podzemnih voda dubokih aluvijalnih vodonosnika u funkciji osiguranja pouzdanosti javne vodoopskrbe"

 

Obavijest o javnoj obrani Doktorske disertacije - Jasna Zima