Anketa

Smatrate li korisnim organiziranje dodatnih priprema (izvan termina nastave) za (pismeni) ispit iz pojedinih predmeta?

Obavijest o upisima i rang lista za studente 1. godine Diplomskog sveučilišnog studija