Strana literatura

Stranu literaturu tijekom studiranja:

OBAVIJEST STUDENTIMA


3. godine preddiplomskih sveučilišnih i preddiplomskog stručnog studija i

2. godine diplomskog sveučilišnog studija

 

Odluka o linearnom modelu studiranja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, od akademske 2019./20. godine se mora primjenjivati na sve redovite studente.

To znači da će se školarina za ponavljanje završne godine studija (za studente u statusu redovitog studenta) od akademske 2019./20. godine plaćati prema broju nepoloženih ECTS bodova.