OBAVIJEST STUDENTIMA


 

 

 

o potpisivanju indeksa, odnosno o upisu ocjena položenih ispita/kolokvija u indeks sa svih ispitnih rokova ljetnog semestra koji nisu evidentirani u indeks.

 

Kako bismo zaštitili zdravlje studenata i djelatnika Fakulteta i smanjili rizik od širenja bolesti COVID 19,  studenti trebaju predati indekse u ured za studente:

 

do petka, 18. rujna 2020. godine

 

Sve ocjene položenih ispita će biti upisane u indekse do kraja rujna.