ANKETA ZA STUDENTE – DEMONSTRATURE!

Tijekom studiranja koristio/la sam demonstrature:

OBAVIJEST STUDENTIMA 3. GODINE PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA


SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA

STROSSMAYERA U OSIJEKU

GRAĐEVINSKI FAKULTET OSIJEK

 

 

OBAVIJEST STUDENTIMA 3. GODINE

PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA

(redoviti i izvanredni)

 

 

Studenti koji su prvi put upisali III. godinu preddiplomskog stručnog studija u akademskoj 2017./18. godini trebaju popuniti zahtjev za dodjelu predmeta iz kojeg će

raditi završni rad i predati ga u Ured za studente najkasnije do 9. veljače 2018. godine.

 

U zahtjevu obavezno treba navesti tri predmeta  odslušanih tijekom studija - popis predmeta iz kojih se može raditi završni rad nalazi se na  web stranici (Nastava-Završni radovi-Popis predmeta).

 

Obrazac zahtjeva može se podići na web stranici fakulteta (Nastava-Završni radovi- Zahtjev za dodjelu predmeta završnog rada)  ili u Uredu za studente.

 

Napomena:

U akademskoj 2017./18. godini ne može se raditi završni rad iz predmeta Građenje i održavanje cesta zbog odlaska mentorice na bolovanje.

 

U Osijeku, 26. siječnja 2018.g.   

Predsjednica Odbora za završne i diplomske radove:

Izv.prof.dr.sc. Mirjana Bošnjak-Klečina, v.r.