Obavijest SVIM studentima


21. rujan 2021. godine

 

Poštovani studenti!

 

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek će u akademskoj godini 2021./22. organizirati nastavu sukladno epidemiološkoj situaciji, preporukama Sveučilišta J. J. Strossmayera i preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

 

Prikupljanje podataka u nastavku ove obavijesti (e-mail adrese i brojevi telefona ili mobitela) nužno je u svrhu organiziranja nastave i osiguravanja dostupnosti informacija i nastavnih materijala svim studentima. Prikupljeni podaci koristiti će se isključivo u tu svrhu*.

 

Kako bi oblik nastavnog procesa bio moguć molimo da svi studenti, ovisno o studiju i godini na kojoj su upisani, popune  obrasce . 

Rok za dostavu traženih podataka je srijeda (29.09.2021.) do 13 sati.

 

Obrasce popunjavate klikom na pripadajući studij i godinu.

 

Unaprijed Vam hvala!     

                       

Svim podacima postupa se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i Pravilniku o obradi i zaštiti osobnih podataka Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek.

 

STUDIJI

 

SVEUČILIŠNI STUDIJ

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo 1. godina, obrazac za prikupljanje podataka

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo 2. godina, obrazac za prikupljanje podataka

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo 3. godina, obrazac za prikupljanje podataka

 

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam 1. godina, obrazac za prikupljanje podataka

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam 2. godina, obrazac za prikupljanje podataka

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam 3. godina, obrazac za prikupljanje podataka

 

 

DIPLOMSKI STUDIJ

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA 1. godina, obrazac za prikupljanje podataka

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA 2. godina, obrazac za prikupljanje podataka

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE 1. godina, obrazac za prikupljanje podataka

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE 2. godina, obrazac za prikupljanje podataka

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA 1. godina, obrazac za prikupljanje podataka

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA 2. godina, obrazac za prikupljanje podataka

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer PROMETNICE 1. godina, obrazac za prikupljanje podataka

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer PROMETNICE 2. godina, obrazac za prikupljanje podataka

 

 

STRUČNI STUDIJ

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – redoviti studij 1. godina, obrazac za prikupljanje podataka

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – redoviti studij 2. godina, obrazac za prikupljanje podataka

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – redoviti studij 3. godina, obrazac za prikupljanje podataka

 

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – izvanredni studij 1. godina, obrazac za prikupljanje podataka

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – izvanredni studij 2. godina, obrazac za prikupljanje podataka

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – izvanredni studij 3. godina, obrazac za prikupljanje podataka

 

 

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo – smjer Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina 1. godina, obrazac za prikupljanje podataka

Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo – smjer Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina 2. godina, obrazac za prikupljanje podataka

 

 

RAZLIKOVNA GODINA

Razlikovna godina za stjecanje uvjeta za upis na diplomski sveučilišni studij, obrazac za prikupljanje podataka