Odluka o izboru


Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek raspisao je 2. listopada 2019. godine Natječaj za izbor i prijem

 

1. jednog suradnika/suradnice u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo

 

U skladu s provedenim Natječajem, donesena je Odluka o izboru kako slijedi:

 

Dražen Brleković, mag. ing. aedif.

Odluka o izboru u naslovno - suradničko zvanje asistenta - Brlekovic

Životopis - Brlekovic

 

2. tri suradnika/suradnice u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja arhitektura i urbanizam

 

U skladu s provedenim Natječajem, donesene su Odluke o izboru kako slijedi:

 

Sven Sorić, mag. ing. arch.

Odluka o izboru u naslovno - suradničko zvanje asistenta -Sorić

Životopis - Sorić

 

Valentina Ožbolt, mag. ing. arch.

Odluka o izboru u naslovno - suradničko zvanje asistenta - Ožbolt

Životopis - Ožbolt