Odluke o izboru


Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek raspisao je 12. veljače 2020. godine Natječaj za izbor i prijem

 

1. jednog suradnika/suradnice u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo

 

2. jednog suradnika/suradnice u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja arhitektura i urbanizam

 

U skladu s provedenim Natječajem, donesene su Odluke o izboru kako slijedi:

 

Odluka o izboru u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo – Josip Janjić

 

Životopis - Josip  Janjic

 

 

Odluka o izboru u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja arhitektura i urbanizam – Ian Kruezi

 

Životopis - Ian Kruezi