Odluke o izboru


Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek raspisao je 21. srpnja 2023. godine natječaj za izbor dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja Arhitektura i urbanizam u Zavodu za arhitekturu i urbanizam na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek. U skladu s provedenim Natječajem, donesene su Odluke o izboru kako slijedi:

Odluka – Nikolina Raguž-Lučić

Životopis - Nikolina Raguž-Lučić

Odluka – Danijela Koški

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek raspisao je 21. srpnja 2023. godine natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja Građevinarstvo u Zavodu za organizaciju, tehnologiju i menadžment na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za bolovanje) na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek. U skladu s provedenim Natječajem, donesena je Odluka o izboru kako slijedi:

Odluka – Ena Grčić

Životopis – Ena Grčić

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća od 19. srpnja 2023. godine, pokrenut je postupak izbora Grgura Butigana mag. ing. arch., za naslovnog asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja Arhitektura i urbanizam u Zavodu za arhitekturu i urbanizam Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek. U skladu s navedenim, donesena je Odluka o izboru kako slijedi:

Odluka – Grgur Butigan

Životopis – Grgur Butigan

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća od 19. srpnja 2023. godine, pokrenut je postupak izbora Mirjane Šimunović, mag. ing. aedif., za naslovnu asistenticu iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja Građevinarstvo u Zavodu za geotehniku, prometnice i geodeziju Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek. U skladu s navedenim, donesena je Odluka o izboru kako slijedi:

Odluka – Mirjana Šimunović

Životopis – Mirjana Šimunović