Odluke o izboru


Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek raspisao je 15. srpnja 2022.g.

 

Natječaj za izbor i prijem  jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo, znanstvene grane hidrotehnika na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

U skladu s provedenim Natječajem, donesena je Odluka o izboru kako slijedi:

Odluka o izboru – prof. dr.sc. Marija Šperac

Životopis

 

 

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek raspisao je 15. srpnja 2022.g.

 

Natječaj za izbor i prijem jednog suradnika u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja temeljne tehničke znanosti na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

U skladu s provedenim Natječajem, donesena je Odluka o izboru kako slijedi:

Odluka o izboru – poslijedoktorand – dr. sc. Filip Anić

Životopis

 

 

 

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek raspisao je 15. srpnja 2022.g.

 

Natječaj za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju i na stručnom radnom mjestu stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja za razvoj laboratorija iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo ili strojarstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

U skladu s provedenim Natječajem, donesena je Odluka o izboru kako slijedi:

Odluka o izboru – Domagoj Trajber

Životopis