Poziv na razgovor


Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek raspisao je javni natječaj za izbor

-          jednog suradnika/suradnice u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo

-          tri suradnika/suradnice u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja arhitektura i urbanizam

objavljen 2. listopada 2019. godine u „Narodnim novinama” broj 94/19., dnevnom listu „Glas Slavonije“, na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnoj stranici Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek.

Slijedom navedenog stručno povjerenstvo upućuje Pozive na razgovor.

 

Poziv na razgovor - Naslovno - Arhitektura

 

Poziv na razgovor - Naslovno - Građevinarstvo