Pozivi na razgovor


 

 

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek raspisao je natječaj za izbor:

1. jednog doktoranda na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo, znanstvene grane nosive konstrukcije na određeno vrijeme od četiri godine s punim radnim vremenom u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti na projektu „UIP-2020-02-7363 Nabijena zemlja za modeliranje i normizaciju u potresno aktivnim područjima" na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek.

 

Slijedom navedenog, Povjerenstvo upućuje poziv na razgovor:

 

Poziv na razgovor-projekt Nabijena zemlja

 

 

 

2. jednog suradnika/suradnice u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja arhitektura i urbanizam

 

Slijedom navedenog, Povjerenstvo upućuje poziv na razgovor:

 

Poziv na razgovor-naslovni asistent arhitektura i urbanizam