Anketa

Smatrate li korisnim organiziranje dodatnih priprema (izvan termina nastave) za (pismeni) ispit iz pojedinih predmeta?

Prijava na program osposobljavanja


Prijava na program osposobljavanja energetskoga certificiranja

Obrazac prijave za Programe (Modul 1 i Modul 2) možete preuzeti ovdje u DOC formatu: Obrazac prijave za Modul 1 i/ili Modul 2.

Obrazac prijave za Stručno usavršavanje možete preuzeti ovdje u DOC formatu:  Obrazac prijave za Program usavršavanja.

  

Cijena Programa – (MODUL 1) je 2.100,00 kuna

Cijena Programa – (MODUL 2) je 2.100,00 kuna

Cijena stručnog usavršavanja je 1.000,00 kuna

 

Minimalni broj polaznika je 15 za sve programe.

Maksimalni broj polaznika za sve programe je 30.

 

 

Više informacija o najavljenom programu osposobljavanja može se dobiti od:

Izv.prof.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk (e-mail: zlatad@gfos.hr; telefon: 031/540-093)

Voditeljica Programa izobrazbe i stručnog osposobljavanja osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada

Izv.prof.dr.sc. Hrvoje Krstić (e-mail: hrvoje.krstic@gfos.hr; telefon: 031/544-682)

Administrator Programa izobrazbe i stručnog osposobljavanja osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada

Gđa. Matija Ćuti (e-mail: matija@gfos.hr; telefon: 031/540-095)

Tajništvo Programa stručnog usavršavanja Građevinskog fakulteta Osijek.