Računalna učionica


Računalna učionica na drugom katu (2/47) biti će otvorena studentima za rad svaki dan od 08:00 do 20:00 sati