Raspored ispita


 

Redoviti ispitni rokovi

Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

- zadnja promjena: 04.01.2022.

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

- zadnja promjena:  04.01.2022.

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo

- zadnja promjena: 04.01.2022.

Specijalistički diplomski stručni studij

- zadnja promjena: 04.01.2022.

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

- zadnja promjena: 12.03.2021.

 

 

Izvanredni ispitni rokovi
OBAVIJEST

Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i razlikovna godina

- zadnja promjena: 08.11.2021.

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i urbanizma

- zadnja promjena: 15.12.2021.

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo

- zadnja promjena: 08.11.2021.

Specijalisticki diplomski stručni studij

- zadnja promjena: 08.11.2021.

 

 

 

 

 

Kolokviji

Raspored održavanja kolokvija - preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

- zadnja promjena: 22.10.2021.

Raspored održavanja kolokvija-preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

- zadnja promjena: 22.10.2021.

Raspored održavanja kolokvija - preddiplomski stručni studij Građevinarstvo- redoviti

- zadnja promjena: 19.10.2021.

Raspored održavanja kolokvija - preddiplomski stručni studij Građevinarstvo- izvanredni

- zadnja promjena: 19.05.2020.

Raspored održavanja kolokvija - diplomski sveučilišni studij

- zadnja promjena: 25.10.2021.

Raspored održavanja kolokvija - razlikovna godina

- zadnja promjena: 04.06.2020.

Raspored održavanja kolokvija - specijalistički diplomski stručni studij

- zadnja promjena: 19.05.2020.