Rezultati Natječaja za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvou akademskoj 2020./2021. godini


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

Ulica Vladimira Preloga 3

31000 Osijek

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Povjerenstvo za poslijediplomske studije

 

Osijek, 30. listopada 2020. godine

 

Na temelju Natječaja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo za stjecanje akademskoga stupnja doktora znanosti (dr. sc.) iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstva ili znanstvenog polja temeljnih tehničkih znanosti u akademskoj 2020./2021. godini, objavljenog 9. rujna 2020. godine, Povjerenstvo za poslijediplomske studije provelo je odabir pristupnika.

 

Povjerenstvo je sastavilo listu odabranih pristupnika abecednim redoslijedom prema prezimenu uz naznaku odabranog modula:

 

R. br.

Ime i prezime pristupnika

Odabrani modul (usmjerenje)

1.

Hana Begić, mag. ing. aedif.

Organizacija, tehnologija i menadžment građenja

2.

Valentina Sekelj, mag. ing. aedif.

Hidrotehnika

3.

Dario Šokić, mag. ing. aedif.

Nosive konstrukcije

4.

Domagoj Trajber, mag. ing. aedif.

Inženjerska mehanika

5.

Ivan Vrdoljak, mag. ing. aedif.

Nosive konstrukcije

6.

Matija Zvonarić, mag. ing. aedif.

Prometnice i geotehnika

 

Upisi na poslijediplomski sveučilišni sudij Građevinarstvo  obavljati  će se u Uredu za studente (prostorija 0.1) u četvrtak 5. u vremenu od 9:00 do 11:00 sati i petak 6. studenoga 2020. g. u vremenu od 13:00 do 17:00 sati. Za upis je potrebno priložiti:

 

1. Potvrdu o uplaćenom iznosu od 480,00 kuna za troškove upisa i projekte studentskog zbora na IBAN Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, broj: HR0425000091102002438; model: HR67, poziv na broj odobrenja: upisati OIB pristupnika.

 

2. Potvrdu o uplaćenom iznosu od 5000,00 kuna u svrhu školarine za studenti koji plaćaju školarinu prema dinamici iz Ugovora o studiranju, na IBAN Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek broj: HR0425000091102002438; model: HR67, poziv na broj odobrenja: upisati OIB pristupnika. Potvrdnica o uplati školarine i troškova upisa obvezno treba glasiti na ime i prezime studenta odnosno student sam vrši uplatu. Ukoliko za studenta tvrtka snosi troškove školarine i upisa, student također osobno vrši uplatu, ali se posebnim ugovorom uređuju odnosi između ustanove, tvrtke i studenta (više uputa dostupno je u Uredu za studente na broj +385 (0) 31 540 090).

 

3. Dvije fotografije 4x6 cm za indeks i matični list (http://www.gfos.unios.hr/poslijediplomski-sveucilisni-studij-gradevinarstvo/prijava-i-upis).

 

4. Presliku osobne iskaznice.

 

Ukoliko ste spriječeni osobno doći na Građevinski i arhitekotnski fakultet Osijek, obratite se se voditeljici Ureda poslijediplomskih studija Veroniki Malović putem telefona +385 (0) 31 540 090 ili putem adrese e-pošte vmalovic@gfos.hr .

 

Dodatno, prije upisa potrebno je imati odabrane predmete studija su skladu s uvjetima studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo od svibnja 2020. g. i odabranim modulom (usmjerenjem).

 

Prigovor na rezultate natječaja pristupnici mogu uputiti Povjerenstvu za poslijediplomske studije najkasnije do petka, 6. studenoga 2020. godine putem propisanog obrasca OB-7-1-7 kojeg mogu zatražiti putem adrese e-pošte poslijediplomski@gfos.hr. Prigovor je potrebno dostaviti u elektronskom obliku putem adrese e-pošte poslijediplomski@gfos.hr ili poštom na adresu: Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, Ured za poslijediplomske studije, 31000 Osijek, Vladimira Preloga 3 ili osobno u Ured za studente (prostorija 0.1). Pristupnicima koji su uputili prigovor, Povjerenstvo za poslijediplomske studije odgovoriti će u roku od 14 dana od dana primitka prijave.

 

Dodatne obavijesti o natječaju mogu se dobiti u Uredu za studente, putem telefona: +385 (0) 31 540 090 ili adrese e-pošte poslijediplomski@gfos.hr.

 

 

Predsjednik Povjerenstva za poslijediplomske studije:

 

izv. prof. dr. sc. Davorin Penava, dipl. ing. građ.