Strana literatura

Stranu literaturu tijekom studiranja:

Rezultati pisane provjere znanja za radno mjesto domara/portira


Prva tri pristupnika s ostvarenim najvećim brojem bodova bit će pozvana na razgovor pisanim putem.

 

Rezultati pisanog testa