Rezultati razgovora


 

Temeljem javnog natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena za bolovanje) na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek, a nakon provedenog razgovora (intervjua) održanog 23. prosinca 2020. godine na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek u sobi za sastanke II.17, Ulica Vladimira Preloga 3, Osijek, a nakon provedene usmene provjere znanja-razgovora (intervjua), Povjerenstvo objavljuje rezultate razgovora:

 

Obavijest kandidatu - Bagarić