Strana literatura

Stranu literaturu tijekom studiranja:

SISTEMATSKI PREGLEDI ZA STUDENTE I. GODINE STUDIJA


Podsjećamo da su  sitematski pregledi u tijeku.

Raspored se nalazi na web stranici Fakulteta pod Studenti-Sistematski pregled

 

Osijek, 10. siječnja 2018.                                                              Ured za studente