Softver za procjenu potresne oštetljivosti zgrada


 

Profesorica Marijana Hadzima-Nyarko i umirovljeni profesor Dragan Morić s Građevinskog i arhitektonskog fakulteta u Osijeku razvili su Softver za dinamičku analizu konstrukcija i proračun oštetljivosti, kojeg su predstavili, kroz niz predavanja, na radionici održanoj 09. studenog 2022. u Zagrebu.

 

Softver se zasniva na predloženoj metodologiji procjene potresne oštetljivosti kojom se proračunava tzv. Koeficijent oštetljivosti, mjera konstrukcijskog oštećenja zgrade. Softver će se primijeniti za procjenu potresne oštetljivosti zgrada u sklopu projekta „Potresni rizik Grada Zagreba“.

 

U sklopu radionice održana su predavanja o dosadašnjim spoznajama o procjeni oštetljivosti zgrada potresu, izrazu za predloženi koeficijent oštetljivosti, njegovoj valorizaciji te izradi spektralnih funkcija. Prikazana je i primjena metoda umjetne inteligencije u analizi osjetljivosti parametara na vrijednost koeficijenta oštetljivosti te određivanju parametara armiranobetonskih konstrukcija. Program radionice uključio je i predavanje o zidanim konstrukcijama i detalje oko uporabe programa na primjeru nekolicine zagrebačkih zgrada.

 

Detalji s održane radionice mogu se naći na poveznicama:

 

https://potresnirizik.zagreb.hr/prijenos-znanja/video-2-radionice-softver-za-dinamicku-analizu-konstrukcija-i-proracin-ostetljivosti/100

 

https://potresnirizik.zagreb.hr/prijenos-znanja/2-radionica-softver-za-dinamicku-analizu-konstrukcija-i-proracun-ostetljivosti/101