Specijalistički diplomski stručni studij

Početna (SPEC-DIPL)


Dokumenti:

Letak Specijalistički diplomski stručni studij (PDF)

Studijski program - Specijalistički diplomski stručni studij građevinarstva (PDF)

Izvedbeni plan 2018/19

Odluka - Specijalisticki diplomski strucni studij 


 

 I SEMESTAR

PREDMETSTATUS PREDMETAECTS
Primjenjena statistika Obvezni 4,0
Financije u graditeljstvu Obvezni 3,0
Tehnička mehanika III Obvezni 6,0
Proračun nosivih konstrukcija Obvezni 6,0
Upravljanje projektima i optimizacija planova Obvezni 4,0
Izvedba geotehničkih zahvata Obvezni 5,0
Stručni engleski Izborni 2,0
Stručni njemački Izborni 2,0
Građevinska fizika Izborni 2,0

 

II SEMESTAR

PREDMETSTATUS PREDMETAECTS
Odabrane tehnologije niskogradnje Obvezni 4,0
Mostovi i inženjerske građevine Obvezni 4,0
Izvedba i oblikovanje konstrukcija I Obvezni 4,0
Izvedba hidrotehničkih građevina Obvezni 5,0
Tehnologija betona Obvezni 4,0
Kontrola kvalitete građevinskih radova Obvezni 5,0
Gospodarske zgrade Izborni 2,0
Građenje i održavanje željeznica Izborni 2,0
Zaštita na radu u građevinarstvu Izborni 2,0

 

III SEMESTAR

PREDMETSTATUS PREDMETAECTS
Poslovna etika i kultura komunikacije Obvezni 2,0
Izvedba i oblikovanje konstrukcija II Obvezni 5,0
Cjeloživotna eksploatacija i održavanje građevina Obvezni 5,0
Upravljanje pripremom građenja Obvezni 5,0
Ugovori u graditeljstvu Obvezni 3,0
Sanacija konstrukcija građevina Izborni 5,0
Održavanje hidrotehničkih građevina Izborni 5,0
Gradske prometnice Izborni 5,0

 

IV SEMESTAR

PREDMETSTATUS PREDMETAECTS
Diplomski specijalistički rad Obvezni 30,0