Sporazumi o suradnji na međunarodnoj razini


 Građevinski fakultet Osijek uspješno surađuje s drugim građevinskim fakultetima i visokim tehničkim školama u Hrvatskoj i inozemstvu.

 

 

 • Fakultet građevinarstva i geodezije Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija
 • Građevinski fakultet Sveučilišta u Mariboru, Slovenija
   
 • Hochschule Bremen, Njemačka
 •  Sveučilište Bauhaus u Weimaru, Njemačka
 • Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Bosna i Hercegovina
 • Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Srbija
 • Građevinski fakultet Beograd, Srbija
 • Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu
 • Tehnički fakultet Pecs, Mađarska
 • Fakultet građevinarstva i okolišnog inženjerstva, Poljska

 • Visoka škola Eötvös József iz Baje, Mađarska
 • Građevinski fakultet Tehničkog sveučilišta u Košicama, Slovačka


 • Institut za potresno inženjerstvo i seizmologiju, Makedonija

Sveučilište Warmia i Mazury u Olsztynu, Poljska

                                   

 

 

 

Memorandum o suradnji sa Sveučilištem Warmia i Mazury u Olsztynu, Poljska

Datum objave: 17.01.2018.

Opširnije

Memorandum o suradnji s tvrtkom NAUE GmbH & Co. KG

Datum objave: 07.09.2017.

Opširnije

Memorandum o suradnji sa Visokom školom iz Baje

Datum objave: 06.10.2016.

27. lipnja 2014. - Memorandum o suradnji sa Visokom školom Eötvös József iz Baje

 Memorandum o suradnji sa Visokom školom iz Baje

Opširnije

Memorandum o suradnji sa Građevinskim fakultetom iz Maribora

Datum objave: 06.10.2016.

19. rujna 2012.

Memorandum o suradnji sa Građevinskim fakultetom iz Maribora

Opširnije

Memorandum o suradnji s Fakultetom građevinarstva i okolišnog inženjerstva iz Rzeszowa

Datum objave: 06.10.2016.

22. studeni 2011.

Memorandum o suradnji s Fakultetom građevinarstva i okolišnog inženjerstva iz Rzeszowa

Opširnije

Memorandum o suradnji sa Tehničkim sveučilištem iz Pečuha

Datum objave: 06.10.2016.

27. studeni 2009.

Memorandum o suradnji s Pečuhom

Opširnije

Memorandum o suradnji sa Građevinskim fakultetom tehničkog sveučilišta u Košicama

Datum objave: 05.10.2016.

Memo of understanding between Faculty of Cevil Engineering - Technical University of Košice Slovakia and GFOS

Opširnije