Stipendije


    

NATJEČAJ DA DODJELU STIPENDIJA

Datum objave: 23.01.2020.

    

Opširnije

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA I POTPORA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ZA AKADEMSKU GODINU 2018./2019.

Datum objave: 05.02.2019.

Opširnije

Natječaj za dodjelu jezičnih stipendija Vlade Francuske Republike za akademsku godinu 2018./2019.

Datum objave: 02.03.2018.

 

Natječaj za dodjelu jezičnih stipendija Vlade Francuske Republike za akademsku godinu 2018./2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Veleposlanstvo Francuske Republike u Republici Hrvatskoj objavljuju Natječaj za dodjelu jezičnih stipendija Vlade Francuske Republike.

Osam (8) jednomjesečnih stipendija za usavršavanje francuskoga jezika

Stipendije su namijenjene redovitim i izvanrednim studentima hrvatskih visokih učilišta, upisanima na diplomske studije ili integrirane sveučilišne studije (na 4. ili višu godinu integriranoga sveučilišnog studija) svih studijskih programa.

Stipendije nisu namijenjene početnicima – uvjet je minimalno A2 razina znanja francuskoga jezika (ljestvica za samoprocjenu znanja jezika).

Prednost će se dati kandidatima koji prethodno nisu bili dobitnici stipendije za sudjelovanje na ljetnim tečajevima francuskoga jezika.

 

Više informacija o natječaju možete pronaći na mrežnoj stranici https://mzo.hr/hr/natjecaj-za-dodjelu-jezicnih-stipendija-vlade-francuske-republike-za-akademsku-godinu-20182019

Opširnije

Natječaj za dodjelu stipendija Vlade Francuske Republike

Datum objave: 02.03.2018.

 

Ministarstvo znanosti i obrazvanja Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Veleposlanstvo Francuske Republike u Republici Hrvatskoj objavljuju Natječaj za dodjelu stipendija Vlade Francuske Republike.

STIPENDIJE ZA STUDIJ I STRUČNO USAVRŠAVANJE - ZA SVA ZNANSTVENA PODRUČJA

 1. Sedam (7) stipendija u trajanju od devet (9) mjeseci za diplomski i poslijediplomski studij svih znanstvenih disciplina.

Prednost će se dati kandidatima koji imaju završen diplomski studij i prijavljuju se za Master 2 program.
Stipendije se moraju iskoristiti u akademskoj godini 2018./2019. Osim u iznimnim slučajevima, stipendije se počinju provoditi u listopadu 2018.
Kandidati koji su prethodno bili dobitnici ove stipendije ne mogu se ponovno prijaviti za istu vrstu stipendije.

 1. Šest (6) mjeseci stipendija za diplomsko i poslijediplomsko stručno usavršavanje u trajanju od jednog (1) do tri (3) mjeseca.

Stipendije su namijenjene mladim stručnjacima i studentima hrvatskih visokih učilišta, upisanima na diplomske studije ili integrirane sveučilišne studije (na 4. ili višu godinu integriranoga sveučilišnog studija) te poslijediplomske studije svih znanstvenih disciplina.

Stipendije se moraju provesti do kraja 2018. godine.

 

Više informacija o natječaju možete pronaći na mrežnoj stranici https://mzo.hr/hr/natjecaj-za-dodjelu-stipendija-vlade-francuske-republike

 

 

Opširnije

Natječaj Države Izrael za dodjelu dviju stipendija za hrvatske državljane

Datum objave: 26.10.2017.

Veleposlanstvo Države Izrael obavještava sve zainteresirane o natječaju Države Izrael za dodjelu dviju stipendija za hrvatske državljane za studij u Izraelu:

 

 • 1 kratka stipendija (3 - 4 tjedna) za ljetni tečaj hebrejskoga jezika (Ulpan) na Sveučilištu u Haifi;

 

 • 1 duga stipendija za najviše 8 mjeseci (jedna akademska godina) za postdoktorski, istraživački, doktorski ili magistarski program, međunarodni i specijalne programe.

 

Više informacija o stipendijama Države Izrael možete pronaći ovdje.

 

Prijave s kompletnom dokumentacijom potrebno je do 30. studenoga 2017. poslati na adresu:

 

Veleposlanstvo Države Izrael
Chromos zgrada
Ul. grada Vukovara 271
10 000 Zagreb

 

Emailpr@zagreb.mfa.gov.il
Tel01/6169-519 ili 01/6169-504

Opširnije

Bavarske godišnje stipendije za poslijediplomske studije u akademskoj godini 2018./2019.

Datum objave: 05.10.2017.

 

Slobodna Država Bavarska odnosno Bavarski visokoškolski centar za srednju, istočnu i jugoistočnu Europu (BAYHOST - Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa) nudi u akademskoj godini 2018./2019. kandidatima iz Hrvatske godišnje stipendije za poslijediplomske ili doktorske studije na bavarskim visokim učilištima. Moguće je i financiranje jednogodišnjega studijskog boravka u Bavarskoj kao dijela doktorskoga studija u matičnoj zemlji. Jednogodišnje stipendije mogu se produljiti dva puta do najviše tri godine.

 

Obrasci za prijavu, upute o potrebnim prilozima i dodatna objašnjenja nalaze se na mrežnoj stranici BAYHOST-a te na sljedećoj adresi:

 

Kontakt osoba za dodatne informacije: gđa Katrin Döppe (BAYHOST scholarship programs), doeppe@bayhost.de.

 

Rok za podnošenje prve prijave na adresu BAYHOST-a je 1. prosinca 2017. godine (datum primitka prijave).

 

Prijave se šalju poštom na sljedeću adresu:

 

Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa BAYHOST
Universitätsstraße 31
D-93053 Regensburg
Germany

Opširnije

Natječaj za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima za 2017./18. školsku, odnosno akademsku godinu

Datum objave: 04.10.2017.

 

Temeljem članka 13. stavak 2. Odluke o stipendiranju darovitih učenika i studenata (”Županijski glasnik” broj 2/09.) Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije objavljuje

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima

za 2017./18. školsku, odnosno akademsku godinu

 1. OPĆI PODACI

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije objavljuje natječaj za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima za 2017./18. školsku, odnosno akademsku godinu.

Natječaj se objavljuje u ”Glasu Slavonije”, na internetskoj stranici Županije: www.obz.hr i na internetskoj stranici Sveučilišta J. J. Strossmayera: www.unios.hr .

Osječko-baranjska županija (nadalje: Županija) stipendirat će učenike od trećeg razreda srednje škole, a studente od četvrte godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili prve godine diplomskog studija tijekom jedne školske, odnosno akademske godine i to u trajanju od 10 mjeseci.

Prijavu na natječaj punoljetni učenici i studenti podnose osobno, a za malodobne učenike roditelji ili staratelji na odgovarajućem obrascu koji utvrđuje Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija darovitim učenicima i studentima.

 

 1. UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

 

Pravo na stipendiju mogu ostvariti daroviti učenici srednjih škola počevši od trećeg razreda srednje škole, a studenti od četvrte godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili prve godine diplomskog studija, odnosno apsolventi u trajanju od šest mjeseci nakon završenog zadnjeg semestra.

Darovitost učenika i studenata utvrđuje se na temelju postignutog uspjeha i drugih postignutih rezultata u izvannastavnim aktivnostima, znanosti, umjetnosti i športu ostvarenih u prethodne dvije godine obrazovanja.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti:

 

 • KOJI SU DRŽAVLJANI REPUBLIKE HRVATSKE,

 • KOJI IMAJU STATUS REDOVITOG UČENIKA ILI STUDENTA,

 • KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU ŽUPANIJE KONTINUIRANO NAJMANJE 5 GODINA,

 • KOJI NEMAJU ZAKLJUČEN UGOVOR O STIPENDIRANJU S DRUGIM STIPENDITORIMA.

 

 

 1. KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA

 

 1. Kriteriji za dodjelu stipendija učenicima:

 

 • OPĆI USPJEH IZ SVIH PREDMETA ZA SVAKU OD PRETHODNIH DVIJU GODINA OBRAZOVANJA,

 • ZAVRŠAVANJE SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA U VREMENU KRAĆEM OD PROPISANOG,

 • POHAĐANJE DRUGE REDOVITE SREDNJE ŠKOLE (GLAZBENE, PLESNE I DR.) UZ REDOVITU SREDNJU ŠKOLU,

 • SUDJELOVANJE I USPJEH NA NATJECANJIMA, SMOTRAMA I IZLOŽBAMA INOVACIJA U PRETHODNE DVIJE GODINE OBRAZOVANJA,

 • OSVOJENE NAGRADE,

 • SOCIJALNI STATUS.

 

2. Kriteriji za dodjelu stipendija studentima:

 

Kriteriji za dodjelu stipendija studentima jesu:

 

 • OPĆI USPJEH IZ SVIH PREDMETA ZA SVAKU OD PRETHODNIH DVIJU GODINA OBRAZOVANJA,

 • OBJAVLJENI RADOVI,

 • IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA,

 • SUDJELOVANJE I USPJEH NA NATJECANJIMA I IZLOŽBAMA INOVACIJA,

 • OSVOJENE NAGRADE,

 • SOCIJALNI STATUS.

 

 1. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA I KRITERIJA

 

 1. Dokazi o ispunjavanju uvjeta i kriterija za učenike:

 

  1. DOKAZ O HRVATSKOM DRŽAVLJANSTVU,

  2. POTVRDA O UPISU U ŠKOLU U ŠKOLSKU GODINU ZA KOJU SE KANDIDAT NATJEČE,

  3. POTVRDA NADLEŽNOG TIJELA O PREBIVALIŠTU,

  4. PISANA IZJAVA PUNOLJETNOG UČENIKA, ODNOSNO RODITELJA/STARATELJA MALODOBNOG UČENIKA, DA UČENIK NEMA ZAKLJUČEN UGOVOR O STIPENDIRANJU S DRUGIM STIPENDITORIMA,

  5. PRESLIKA SVJEDODŽBI ZAVRŠENIH RAZREDA U PRETHODNE DVIJE GODINE OBRAZOVANJA,

  6. POTVRDA ŠKOLE O ZAVRŠENOM SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU U VREMENU KRAĆEM OD PROPISANOG,

  7. POTVRDA O UPISU U DRUGU ŠKOLU ( GLAZBENU, PLESNU I DR.) UZ REDOVITU SREDNJU ŠKOLU,

  8. DIPLOMA ILI DRUGA SLUŽBENA POTVRDA NADLEŽNOG TIJELA SMOTRE ILI NATJECANJA O SUDJELOVANJU I USPJEHU NA SMOTRAMA, NATJECANJIMA I IZLOŽBAMA INOVACIJA,

  9. UVJERENJE O DODIJELJENOJ NAGRADI,

  10. POTVRDA POREZNE UPRAVE O VISINI DOHOTKA OSTVARENOG ZA PROTEKLU KALENDARSKU GODINU ZA SVAKOG ČLANA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA,

  11. POTVRDA SREDNJE ŠKOLE O REDOVITOM ŠKOLOVANJU KANDIDATA, ODNOSNO POTVRDA SREDNJE ŠKOLE ILI VISOKOG UČILIŠTA O REDOVITOM ŠKOLOVANJU POJEDINOG ČLANA OBITELJI, IZVAN PODRUČJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE,

  12. POTVRDA USTANOVE ZA ZAPOŠLJAVANJE O NEZAPOSLENOSTI RODITELJA/STARATELJA KOJI SE VODI U EVIDENCIJI NEZAPOSLENIH OSOBA,

  13. IZJAVA O BROJU ČLANOVA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA,

  14. PRESLIKA PRESUDE NADLEŽNOG SUDA O RAZVODU BRAKA RODITELJA, ODNOSNO IZVADAK IZ MATIČNE KNJIGE UMRLIH ZA UMRLOG RODITELJA, UKOLIKO KANDIDATA UZDRŽAVA SAMOHRANI RODITELJ, TE IZJAVA SAMOHRANOG RODITELJA DA NE ŽIVI U IZVANBRAČNOJ ZAJEDNICI,

  15. PRESLIKA IZVATKA IZ MATIČNE KNJIGE UMRLIH UKOLIKO JE DIJETE BEZ OBA RODITELJA,

  16. POTVRDA DA JE RODITELJ/STARATELJ KANDIDATA POGINULI HRVATSKI BRANITELJ IZ DOMOVINSKOG RATA ILI RJEŠENJE NADLEŽNOG MINISTARSTVA O TRAJNOJ STOPOSTOTNOJ INVALIDNOSTI IZ DOMOVINSKOG RATA,

  17. POTVRDA DA JE RODITELJ/STARATELJ KANDIDATA HRVATSKI BRANITELJ IZ DOMOVINSKOG RATA ILI RJEŠENJE NADLEŽNOG MINISTARSTVA O TRAJNOJ INVALIDNOSTI RODITELJA/STARATELJA IZ DOMOVINSKOG RATA,

  18. ŽIVOTOPIS.

 

2. Dokazi o ispunjavanju uvjeta i kriterija za studente:

 

 1. DOKAZ O HRVATSKOM DRŽAVLJANSTVU,

 2. POTVRDA O UPISU NA ODREĐENI STUDIJSKI PROGRAM U AKADEMSKU GODINU ZA KOJU SE STUDENT NATJEČE,

 3. POTVRDA NADLEŽNOG TIJELA O PREBIVALIŠTU,

 4. PISANA IZJAVA STUDENTA DA NEMA ZAKLJUČEN UGOVOR O STIPENDIRANJU S DRUGIM STIPENDITORIMA,

 5. OVJERENI PRIJEPIS OCJENA ZA PRETHODNE DVIJE GODINE STUDIJA,

 6. PRESLIKA NASLOVNICE ČASOPISA, ZBORNIKA RADOVA ILI ZBORNIKA SAŽETAKA TE PRESLIKA POČETNE STRANICE RADA,

 7. DOKAZ O SUDJELOVANJU NA ZNANSTVENOM SKUPU TE IZVADAK IZ ZBORNIKA RADOVA SA SKUPA ILI IZVADAK IZ ZBORNIKA SAŽETAKA,

 8. DIPLOMA ILI DRUGA SLUŽBENA POTVRDA NADLEŽNOG TIJELA NATJECANJA ILI IZLOŽBE INOVACIJA,

 9. UVJERENJE O DODIJELJENOJ NAGRADI,

 10. POTVRDA POREZNE UPRAVE O VISINI DOHOTKA OSTVARENOG ZA PROTEKLU KALENDARSKU GODINU ZA SVAKOG ČLANA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA,

 11. POTVRDA VISOKOG UČILIŠTA O REDOVITOM OBRAZOVANJU KANDIDATA, ODNOSNO POTVRDA SREDNJE ŠKOLE ILI VISOKOG UČILIŠTA O REDOVITOM OBRAZOVANJU ZA SVAKOG ČLANA OBITELJI IZVAN PODRUČJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE,

 12. POTVRDA USTANOVE ZA ZAPOŠLJAVANJE O NEZAPOSLENOSTI RODITELJA/STARATELJA KOJI SE VODI U EVIDENCIJI NEZAPOSLENIH OSOBA,

 13. IZJAVA O BROJU ČLANOVA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA,

 14. PRESLIKA PRESUDE NADLEŽNOG SUDA O RAZVODU BRAKA RODITELJA, ODNOSNO IZVADAK IZ MATIČNE KNJIGE UMRLIH ZA UMRLOG RODITELJA, UKOLIKO KANDIDATA UZDRŽAVA SAMOHRANI RODITELJ, TE IZJAVA SAMOHRANOG RODITELJA DA NE ŽIVI U IZVANBRAČNOJ ZAJEDNICI,

 15. PRESLIKA IZVATKA IZ MATIČNE KNJIGE UMRLIH UKOLIKO JE DIJETE BEZ OBA RODITELJA,

 16. POTVRDA DA JE RODITELJ/STARATELJ KANDIDATA POGINULI HRVATSKI BRANITELJ IZ DOMOVINSKOG RATA ILI RJEŠENJE NADLEŽNOG MINISTARSTVA O TRAJNOJ STOPOSTOTNOJ INVALIDNOSTI IZ DOMOVINSKOG RATA,

 17. POTVRDA DA JE RODITELJ/STARATELJ KANDIDATA HRVATSKI BRANITELJ IZ DOMOVINSKOG RATA ILI RJEŠENJE NADLEŽNOG MINISTARSTVA O TRAJNOJ INVALIDNOSTI RODITELJA/STARATELJA IZ DOMOVINSKOG RATA,

 18. ŽIVOTOPIS.

 

 1. BROJ I VISINA STIPENDIJA

 

Po ovom natječaju bit će dodijeljeno 65 stipendija učenicima i 30 stipendija studentima za 2017./18. školsku, odnosno akademsku godinu.

Visina stipendija koje će biti dodijeljene po ovom natječaju iznosi:

 • ZA UČENIKE 450,00 KUNA MJESEČNO

 • ZA STUDENTE 1.000,00 KUNA MJESEČNO.

 

 1. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE PODNOSE ZAHTJEVI

 

Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se 30 dana od dana objave natječaja na adresu:

 

Osječko-baranjska županija

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu za

Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija darovitim učenicima i studentima

Osijek, Županijska 4/II

 

s naznakom ”Natječaj za stipendije”. Zahtjevi se dostavljaju isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti s internetskih stranica Županije, odnosno koji se mogu dobiti u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije u Osijeku, Županijska 4/II.

 

Natječaj je otvoren od 11. rujna do 11. listopada 2017. godine.

 

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Liste reda prvenstva kandidata za dodjelu stipendija Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija darovitim učenicima i studentima objavljuje na oglasnoj ploči Županije i na internetskoj stranici Županije najkasnije u roku od 30 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Temeljem konačnog Rješenja o dodjeli stipendije s korisnikom ili zakonskim zastupnikom malodobnog korisnika zaključuje se ugovor o stipendiranju.

Opširnije

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja 17-18

Datum objave: 03.10.2017.

 

 

Temeljem članka 9. stavak 2. Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (”Županijski glasnik” broj 2/09.), Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije objavljuje

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija učenicima i studentima

koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

za 2017./18. školsku, odnosno akademsku godinu

 

 1. OPĆI PODACI

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije objavljuje natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za 2017./18. školsku, odnosno akademsku godinu.

Natječaj se objavljuje u ”Glasu Slavonije” te na internetskoj stranici Županije: www.obz.hr i na internetskoj stranici Sveučilišta J. J. Strossmayera: www.unios.hr.

Osječko-baranjska županija (nadalje: Županija) stipendirat će:

 1. UČENIKE KOJI SU UPISANI U TROGODIŠNJE PROGRAME SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE S LISTE DEFICITARNIH ZANIMANJA,

 2. STUDENTE KOJI SU UPISANI U PRVU I DRUGU GODINU DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA NA VISOKOM UČILIŠTU ODNOSNO ČETVRTU I VIŠU GODINU INTEGRIRANOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA ZA STUDIJSKE PROGRAME S LISTE DEFICITARNIH ZANIMANJA.

Natječaj za dodjelu stipendija otvoren je 30 dana od dana objave.

Prijavu na natječaj studenti podnose osobno, a za učenike prijavu podnose roditelji ili staratelji na odgovarajućem obrascu koji utvrđuje Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarno zanimanje.

 

 1. UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

Pravo na stipendiju za deficitarno zanimanje mogu ostvariti učenici od prvog do trećeg razreda srednje strukovne škole i studenti prve i druge godine diplomskog sveučilišnog studija odnosno od četvrte i viših godina integriranog sveučilišnog studija ukoliko se obrazuju za deficitarna zanimanja.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti:

 • KOJI SU DRŽAVLJANI REPUBLIKE HRVATSKE,

 • KOJI IMAJU STATUS REDOVITOG UČENIKA SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE ILI STUDENTA SVEUČILIŠNOG STUDIJA DRUGE RAZINE STUDIJA,

 • KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU ŽUPANIJE KONTINUIRANO NAJMANJE 5 GODINA,

 • KOJI NEMAJU ZAKLJUČEN UGOVOR O STIPENDIRANJU S DRUGIM STIPENDITOROM.

 

 1. KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA

Kriteriji za dodjelu stipendija jesu:

 1. OPĆI USPJEH UČENIKA IZ SVIH PREDMETA U PRETHODNE DVIJE GODINE OBRAZOVANJA, A ZA STUDENTE OPĆI USPJEH IZ SVIH PREDMETA ZA PRETHODNE DVIJE GODINE STUDIJA,
 2. SOCIJALNI STATUS UČENIKA I STUDENTA.

 

 1. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA I KRITERIJA

Uz prijavu za dodjelu stipendije kandidati su dužni priložiti dokaze kako slijedi:

DOKAZ O HRVATSKOM DRŽAVLJANSTVU,

 

POTVRDU O UPISU U ODREĐENI RAZRED SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE ODNOSNO NA ODREĐENU GODINU DRUGE RAZINE STUDIJA U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ GODINI ZA KOJU SE KANDIDAT NATJEČE,

 

POTVRDU NADLEŽNOG TIJELA O PREBIVALIŠTU,

 

PISANU IZJAVU PUNOLJETNOG KANDIDATA, ODNOSNO RODITELJA/STARATELJA MALODOBNOG UČENIKA, DA KANDIDAT NEMA ZAKLJUČEN UGOVOR O STIPENDIRANJU S DRUGIM STIPENDITORIMA,

 

PRESLIKU SVJEDODŽBI POSLJEDNJE DVIJE GODINE OBRAZOVANJA, ODNOSNO OVJERENI PRIJEPIS OCJENA PRETHODNIH DVIJU GODINA STUDIJA,

 

POTVRDU POREZNE UPRAVE O VISINI DOHOTKA OSTVARENOG ZA PROTEKLU KALENDARSKU GODINU ZA SVAKOG ČLANA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA,

 

POTVRDU SREDNJE ŠKOLE O REDOVITOM OBRAZOVANJU KANDIDATA ODNOSNO POTVRDU SREDNJE ŠKOLE ILI VISOKOG UČILIŠTA O REDOVITOM OBRAZOVANJU ČLANA OBITELJI IZVAN OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE,

 

POTVRDU USTANOVE ZA ZAPOŠLJAVANJE O NEZAPOSLENOSTI RODITELJA/STARATELJA,

 

IZJAVU O BROJU ČLANOVA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA,

 

PRESLIKU PRESUDE NADLEŽNOG SUDA O RAZVODU BRAKA RODITELJA, ODNOSNO IZVADAK IZ MATIČNE KNJIGE UMRLIH ZA UMRLOG RODITELJA, UKOLIKO KANDIDATA UZDRŽAVA SAMOHRANI RODITELJ, TE IZJAVA SAMOHRANOG RODITELJA DA NE ŽIVI U IZVANBRAČNOJ ZAJEDNICI,

 

PRESLIKU IZVATKA IZ MATIČNE KNJIGE UMRLIH UKOLIKO JE DIJETE BEZ OBA RODITELJA,

 

POTVRDU DA JE RODITELJ/STARATELJ KANDIDATA POGINULI HRVATSKI BRANITELJ IZ DOMOVINSKOG RATA ILI RJEŠENJE NADLEŽNOG MINISTARSTVA O TRAJNOJ STOPOSTOTNOJ INVALIDNOSTI IZ DOMOVINSKOG RATA,

 

POTVRDU DA JE RODITELJ/STARATELJ KANDIDATA HRVATSKI BRANITELJ IZ DOMOVINSKOG RATA ILI RJEŠENJE NADLEŽNOG MINISTARSTVA O TRAJNOJ INVALIDNOSTI IZ DOMOVINSKOG RATA,

 

ŽIVOTOPIS.

 

 1. BROJ, VISINA STIPENDIJA I POPIS DEFICITARNIH ZANIMANJA

Po ovom natječaju bit će dodijeljena 21 stipendija učenicima i 33 stipendije studentima za 2017./18. godinu.

Visina stipendija koje će biti dodijeljene po ovom natječaju iznosi:

 • ZA UČENIKE 450,00 KUNA MJESEČNO

 • ZA STUDENTE 1.000,00 KUNA MJESEČNO.

Deficitarna zanimanja i broj stipendija za učenike:

 • ZIDAR – 2

 • VOZAČ MOTORNOG VOZILA – 1

 • STOLAR – 2

 • BRAVAR/MONTER I OBRAĐIVAČ REZANJEM I DEFORMACIJOM – 2

 • STROJOBRAVAR – 2

 • LIMAR – 2

 • TESAR – 1

 • MESAR – 1

 • KERAMIČAR – 2

STEM zanimanja i zanimanja budućnosti za učenike:

 • CNC OPERATER – 3

 • ELEKTRONIČAR – 3

Ukupno: – 21

Deficitarna zanimanja i broj stipendija za studente:

a) u području tehničkih znanosti:

 • MAGISTAR/SPECIJALIST STRUKE U PODRUČJU ARHITEKTURE – 2

 • MAGISTAR/SPECIJALIST STRUKE U PODRUČJU GEODEZIJE – 2

b) u području društvenih znanosti:

 • MAGISTAR/SPECIJALIST STRUKE U PODRUČJU SOCIJALNOG RADA – 2

 • MAGISTAR/SPECIJALIST STRUKE U PODRUČJU LOGOPEDIJE – 1

 • MAGISTAR/SPECIJALIST STRUKE U PODRUČJU SOCIJALNE PEDAGOGIJE – 1

 • MAGISTAR/SPECIJALIST STRUKE U PODRUČJU EDUKACIJSKE REHABILITACIJE – 1

c) u interdisciplinarnom području znanosti:

– magistar/specijalist struke u području geografije – 2

d) u području biomedicinskih znanosti:

   • DOKTOR MEDICINE – 6

   • DOKTOR DENTALNE MEDICINE – 4

   • DOKTOR VETERINARSKE MEDICINE – 2

e) u području STEM zanimanja i zanimanja budućnosti:

 • MAGISTAR/SPECIJALIST STRUKE U PODRUČJU STROJARSTVA – 2

 • MAGISTAR/SPECIJALIST STRUKE U PODRUČJU RAČUNARSTVA – 2

 • MAGISTAR/SPECIJALIST STRUKE U PODRUČJU ELEKTROTEHNIKE – 4

 • MAGISTAR/SPECIJALIST STRUKE U PODRUČJU GRAFIČKE TEHNOLOGIJE – 2

Ukupno: – 33

 

 1. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE PODNOSE ZAHTJEVI

Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu:

 

Osječko-baranjska županija

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu

Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija učenicima i studentima

koji se obrazuju za deficitarno zanimanje

31000 Osijek, Županijska 4/II

s naznakom «Natječaj za stipendije učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja».

Prijave se dostavljaju isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti s internetskih stranica Županije, odnosno dobiti u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije u Osijeku, Županijska 4/II.

Natječaj je otvoren od 11. rujna do 11. listopada 2017. godine.

 

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Liste reda prvenstva kandidata za dodjelu stipendija Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarno zanimanje objavljuje na oglasnoj ploči Županije i na internetskoj stranici Županije najkasnije u roku od 30 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Temeljem konačnog Rješenja o dodjeli stipendije s korisnikom ili zakonskim zastupnikom malodobnog korisnika zaključuje se ugovor o stipendiranju.

Opširnije

Stipendije Vlade Slovačke Republike za akademsku godinu 2017./2018.

Datum objave: 21.03.2017.

SAIA (Slovačka akademsko-informatička agencija) i Ministarstvo obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike, u sklopu Narodnoga stipendijskog programa Slovačke Republike, objavljuju poziv za podnošenje molbi za stipendije za učenike, studente, studijske istraživačke i predavačke boravke za 2017./2018.

Narodni stipendijski program Slovačke Republike namijenjen je potpori mobilnosti stranih studenata, doktoranada, fakultetskih profesora, istraživačkih i umjetničkih djelatnika na slovačkim fakultetima i u istraživačkim organizacijama.

Informacije o programu mogu se pronaći na službenoj stranici programa.

Prvi zaključni rok za podnošenje prijave za stipendije je 30. travnja 2017. godine do 16.00 sati za stipendijske boravke u sljedećoj akademskoj godini.

Drugi zaključni rok za podnošenje prijave je 31. listopada 2017. godine do 16.00 sati za stipendijske boravke tijekom ljetnoga semestra tekuće akademske godine.

Molbe za stipendije podnose se elektronički na internetskoj stranici www.stipendia.sk, odnosno www.scholarships.sk.

DOKUMENT

Slovacka_Rok_30_4_2017_Prilog_-_na_engleskom_jeziku.pdf

Opširnije

Natječaj za dodjelu stipendija Vlade Francuske Republike

Datum objave: 07.03.2017.

 

Rok: 15. travnja 2017.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Veleposlanstvo Francuske Republike u Republici Hrvatskoj objavljuju Natječaj za dodjelu stipendija Vlade Francuske Republike.

 

 1. JEZIČNE STIPENDIJE

...

 

 1. OSTALE STIPENDIJE - ZA SVA ZNANSTVENA PODRUČJA

 

 1. a) Sedam (7) stipendija u trajanju od devet (9) mjeseci za diplomski i poslijediplomski studij svih znanstvenih disciplina. Stipendije se počinju provoditi u listopadu 2017. godine.

Kandidati koji su bili dobitnici ove stipendije prošle akademske godine ne mogu se prijaviti za ovu vrstu stipendije na ovogodišnjem natječaju.

 

 1. b) Devet (9) stipendija za diplomsko i poslijediplomsko stručno usavršavanje u trajanju od jednog (1) do tri (3) mjeseca.

Stipendije su namijenjene studentima hrvatskih visokih učilišta, upisanima na diplomske studije ili integrirane sveučilišne studije (na 4. ili višu godinu integriranoga sveučilišnog studija) te poslijediplomske studije svih znanstvenih disciplina.

 

Stipendije se moraju provesti do kraja 2017. godine.

 

Stipendije pod 2. a) i 2. b) namijenjene su kandidatima mlađima od 36 godina.

 

Znanje francuskoga jezika je prednost, ali nije uvjet za dodjelu stipendije.

 

Više o natječaju na poveznici:

 

http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=15390&sec=1933

 

Sve pojedinosti i dodatne informacije o natječaju možete dobiti u Agenciji za mobilnost i programe Europske unije na broj telefona: 01/5497 896 ili e-mail: bilaterala@mobilnost.hr te u Uredu za suradnju i kulturnu djelatnost Francuskog veleposlanstva na tel.: 01/48 93 646 ili e-mail: Sanja.HOIC@diplomatie.gouv.fr (za stipendije pod br. 1.), odnosno na tel.: 01/48 83 570 (Espace Campus France Croatie ili e-mail: zagreb@campusfrance.org (za stipendije pod br. 2.).

Opširnije