Stručna praksa Preddiplomski sveučilišni studiji


Na našem Fakultetu u tijeku je provedba projekta pod nazivom Održivi model stručne prakse na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek - PRAG. Cilj projekta je uspostava modela stručne prakse kao obaveznog dijela studijskog programa. Za potrebe provjere uspostavljenog modela i njegovog daljnjeg razvoja u okviru projekta planirana je provedba stručne prakse za studente III godine preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo I II godine preddiplomskog sveučilišnog studija Arhitektura i urbanizam.

S ciljem utvrđivanja broja zainteresiranih studenata za odlazak na stručnu praksu, profila radnog mjesta i mjesta obavljanja stručne prakse kreiran je obrazac prijave putem koje se prijavljujete za obavljanje stručne prakse za razdoblje od 27. lipnja do 30. rujna 2022. godine:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0cJSSrURoxB2qgGhQCS6OVsZ-p68ZRtPOJf2lRDFZtcOJ1g/viewform?usp=sf_link

 

Molim vaše prijave do 23. lipnja 2022. nakon čega će se pokrenuti program osposobljavanja za rad na siguran način. Za sva pitanja vezano za planiranje, organizaciju i provedbu stručne prakse možete se obratiti i kolegici Anamariji Kolak, stručnoj suradnici na projektu mailom amaras@gfos.hr.