Upisi na poslijediplomski studij u ak. 2021./22. g.


Rezultati Natječaja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo za stjecanje akademskoga stupnja doktora znanosti (dr. sc.) iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstva ili znanstvenog polja temeljnih tehničkih znanosti u akademskoj 2021./2022. godini

 

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

Ulica Vladimira Preloga 3

31000 Osijek

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

POVJERENSTVO ZA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE

 

Osijek, 15. studenoga 2021. godine

 

Na temelju Natječaja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni studij „Građevinarstvo“ za stjecanje akademskoga stupnja doktora znanosti (dr. sc.) iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstva ili znanstvenog polja temeljnih tehničkih znanosti u akademskoj 2021./2022. godini, objavljenog 10. rujna 2021. godine, Povjerenstvo za poslijediplomske studije provelo je odabir pristupnika.

 

Povjerenstvo je sastavilo listu odabranih pristupnika abecednim redoslijedom prema prezimenu pristupnika:

1. Čorak, Marko
2. Janjić, Josip
3. Leko, Mihaela
4. Vrban, Ante

 

Upisi na poslijediplomski sveučilišni studij „Građevinarstvo“  obavljati  će se u Uredu za studente (prostorija 0.1) u ponedjeljak, 22. u vremenu od 13:00 do 17:00 sati i utorak, 23. studenoga 2021. g. u vremenu od 10:00 do 14:00 sati. Za upis je potrebno priložiti:

1. Potvrdu o uplaćenom iznosu od 330,00 kuna za troškove upisa i projekte studentskog zbora na IBAN Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, broj: HR0425000091102002438; model: HR67, poziv na broj odobrenja: upisati OIB pristupnika-7 (npr. XXXXXXXXXXX-7).

2. Potvrdu o uplaćenom iznosu od 7.000,00 kuna (slovima: sedam tisuća kuna) u svrhu školarine za studenti koji plaćaju školarinu prema dinamici iz Ugovora o studiranju, na IBAN Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek broj: HR0425000091102002438; model: HR67, poziv na broj odobrenja: upisati OIB pristupnika-7 (npr. XXXXXXXXXXX-7). Potvrdnica o uplati školarine i troškova upisa obvezno treba glasiti na ime i prezime studenta odnosno student sam vrši uplatu. Ukoliko za studenta tvrtka snosi troškove školarine i upisa, student također osobno vrši uplatu, ali se posebnim ugovorom uređuju odnosi između ustanove, tvrtke i studenta (više uputa dostupno je u Uredu za studente na broj +385 (0) 31 540 090). Također, ukoliko za studenta tvrtka snosi troškove školarine i upisa najniži je iznos uplate u svrhu školarine 14.000,00 kuna (slovima: četrnaest tisuća kuna), a što odgovara iznosu školarine na poslijediplomskom sveučilišnom studiju „Građevinarstvo“ za jednu godinu. Ukupni je iznos školarine na poslijediplomskom sveučilišnom studiju „Građevinarstvo“ 42.000,00 kuna (slovima: četrdeset i dvije tisuće kuna).

3. Dvije fotografije 4x6 cm za indeks i matični list (http://www.gfos.unios.hr/poslijediplomski-sveucilisni-studij-gradevinarstvo/prijava-i-upis-na-studij).

4. Presliku osobne iskaznice.

 

Ukoliko ste spriječeni osobno doći u Ured za studente 0.1 na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek, Ulica Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek, molimo obratite se voditeljici Ureda za diplomske sveučilišne i poslijediplomske studije Veroniki Malović putem telefona +385 (0) 31 540090 ili putem adrese e-pošte vmalovic@gfos.hr.

 

Dodatno, prije upisa potrebno je imati odabrane predmete studija su skladu s uvjetima studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija „Građevinarstvo“ od svibnja 2020. g. i odabranim modulom (usmjerenjem).

 

Prigovor na rezultate natječaja pristupnici mogu uputiti Povjerenstvu za poslijediplomske studije najkasnije u ponedjeljak, 22. studenoga 2021. godine putem propisanog obrasca OB-7-1-7 kojeg mogu zatražiti putem adrese e-pošte poslijediplomski@gfos.hr. Prigovor je potrebno dostaviti u elektronskom obliku putem adrese e-pošte poslijediplomski@gfos.hr ili poštom na adresu: Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, Ured za diplomske sveučilišne i poslijediplomske studije, 31000 Osijek, Vladimira Preloga 3 ili osobno u Ured za studente (prostorija 0.1). Pristupnicima koji su uputili prigovor, Povjerenstvo za poslijediplomske studije odgovoriti će u roku od 14 dana od dana primitka prijave.

 

Dodatne obavijesti o natječaju mogu se dobiti u Uredu za studente, putem telefona: +385 (0) 31 540 090 ili adrese e-pošte poslijediplomski@gfos.hr.

 

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA ZA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE

 

izv. prof. dr. sc. Davorin Penava, dipl. ing. građ.