UPUTE O POSTUPANJU


Na temelju članka 42. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst i preporukama sveučilištima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku donosi sljedeće:

 

Uputa o postupanju - 1

 

Uputa o postupanju - 2