Ured za projekte i međunarodnu suradnju


Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Novi natječaj: Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja

Datum objave: 23.01.2017.

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Krajnji rok za prijavu: 28.2.2017.

Prijavitelji: neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva

 

Pozivom se ističe važnost suradnje visokoobrazovnih ustanova i organizacija civilnoga društva u obrazovanju društveno odgovornih i aktivnih građana, čime se doprinosi ukupnom razvoju i poboljšanju zajednice. Društveno korisno učenje prepoznaje se kao učinkovit način povezivanja studenata i visokoškolskih nastavnika s organizacijama civilnoga društva i širom društvenom zajednicom te kao važan poticaj u pronalaženju prvog posla po završetku školovanja.

Ovim Pozivom se želi potaknuti razvoj održivih partnerstava visokoobrazovnih ustanova i organizacija civilnoga društva u razvoju i provedbi programa društveno korisnog učenja. Time se odgovara na potrebu jačanja sposobnosti organizacija civilnoga društva za bolje upravljanje i doprinos društveno-gospodarskom rastu, osnažuju se stručni, analitički i zagovarački kapaciteti organizacija civilnoga društva, ali se ujedno, angažmanom studenata i zaposlenika u sustavu visokog obrazovanja, pridonosi i podizanju kvalitete pružanja postojećih, ali i osmišljavanju inovativnih usluga od javnog interesa u različitim sektorima.

 

Daljnje informacije na poveznici:

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1321

 

 

 

 


 

Opširnije

Otvoren natječaj za potporu “Moja prva suradnja” u sklopu Programa znanstvene suradnje

Datum objave: 23.01.2017.

Fond "Jedinstvo uz pomoć znanja" otvorio je natječaj za Potporu “Moja prva suradnja” u sklopu Programa znanstvene suradnje koji će biti otvoren od petka, 23. prosinca 2016. do srijede, 08. ožujka 2017. godine.

Program znanstvene suradnje potiče znanstvena istraživanja kroz financiranje suradničkih projekata male i srednje veličine. Podupiru se istraživački projekti u Hrvatskoj koji doprinose ciljevima Fonda i koji uključuju suradnju s hrvatskom znanstvenom i stručnom dijasporom.

Cilj potpore “Moja prva suradnja“ je omogućiti znanstvenicima na poslijedoktorskoj razini iz gospodarskog i akademskog sektora da razvijaju svoj inovacijski potencijal kroz vođenje znanstvenih i tehnoloških projekata u suradnji sa iskusnim znanstvenicima ili stručnjacima iz dijaspore te povećaju svoje profesionalno iskustvo i ubrzaju karijeru u znanosti ili istraživanju i razvoju u gospodarstvu.

Tko se može prijaviti? Mogu se prijaviti vrsni hrvatski ili strani znanstvenici koji žive i rade u Hrvatskoj, a koji su stekli doktorat znanosti prije najmanje 2 godine, a najviše do 7 godina od datuma otvaranja natječaja.

 

Za više informacija: 1C Potpora "Moja prva suradnja"

 

 

 

 


 

Opširnije