Ured za projekte i međunarodnu suradnju


Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Hrvatska zaklada za znanost otvara natječaje „Istraživački projekti“ i „Uspostavni istraživački projekti“

Datum objave: 04.03.2019.

Hrvatska zaklada za znanost otvara natječaje „Istraživački projekti“ i „Uspostavni istraživački projekti“.

Natječaji će biti otvoreni za prijave do 30. travnja 2019. godine do 13:00 sati (CET). 

 
Programom „Istraživački projekti“ financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima.

Ukratko o natječaju IP-2019-04:

Datum raspisivanja natječaja: 28. veljača 2019.
Rok za prijavu: 30. travanj 2019. do 13:00 (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt
Projekt: temeljna ili primijenjena istraživanja koja provodi prepoznatljiva istraživačka grupa
Proračun za 2019. godinu oko 40.000.000,00 kuna
Trajanje financiranja projekta: 4 godine
Okvirni početak projekta: siječanj 2020. godine. Projekti trebaju započeti najkasnije 3 mjeseca nakon primitka obavijesti o otvaranju pregovora o radnom i financijskom planu.

Prijava na natječaj se vrši isključivo putem EPP sustava. EPP sustav bit će dostupan za prijavu 15. travnja 2019. 
 


Cilj je programa Uspostavni istraživački projekti (oznaka natječaja: UIP-2019-04) potpora osnivanju novih istraživačkih grupa mladih znanstvenika kako bi se ubrzala uspostava samostalnih istraživačkih karijera nakon stjecanja doktorata znanosti. Uspješno vrednovanim znanstvenicima omogućit će se uspostavljanje vlastitih istraživačkih grupa koje će se baviti inovativnim istraživačkim temama. 
Program omogućava da mladi znanstvenici tijekom petogodišnjeg financiranja uspostave istraživačku grupu i svoj laboratorij (ako je laboratorij nužan za istraživanje). Pritom projektni prijedlog mora uključiti razvoj novih istraživačkih tema i/ili metodologije. 

Natječaj je namijenjen istraživačima koji su doktorat znanosti stekli najmanje 2, a najviše 7 godina od roka za prijavu na Natječaj, koji žele osnovati ili razviti novu istraživačku skupinu i postati neovisni istraživači.

Cilj: podupiranje razvoja samostalnih istraživačkih karijera mladih znanstvenika u ključnoj fazi kad mogu osnovati novu istraživačku grupu koja će se baviti međunarodno kompetitivnim i/ili nacionalno relevantnim znanstvenim temama.
Datum raspisivanja natječaja: 28. veljača 2019.
Rok za prijavu: 30. travanj 2019. do 13:00 sati (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Predlagatelj projekta: znanstvenik koji je doktorat stekao najmanje 2, a najviše 7 godina od datuma roka za prijavu na natječaj Uspostavni istraživački projekti
Godišnji proračun programa: oko 20.000.000,00 HRK
Najveći iznos financiranja HRZZ po projektu: do 2.000.000,00 HRK, a za društvene i humanističke znanosti do 1.500.000,00 HRK po projektu.
Trajanje financiranja projekta: 5 godina
Okvirni početak projekta: siječanj 2020. godine. Projekti trebaju započeti najkasnije 3 mjeseca nakon primitka obavijesti o otvaranju pregovora o radnom i financijskom planu.

 


Prijava na natječaj se vrši isključivo putem EPP sustava. EPP sustav bit će dostupan za prijavu 15. travnja 2019.

 

 

 

Više o pozivima na sljedećoj poveznici:

http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=2570

Opširnije

Francusko veleposlanstvo otvara natječaj za stipendije Francuske vlade za akademsku godinu 2019./2020.

Datum objave: 25.02.2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Veleposlanstvo Francuske Republike u Republici Hrvatskoj objavljuju Natječaj za dodjelu stipendija Vlade Francuske Republike za akademsku godinu 2019./2020.

 

 

Više na poveznici: 

 

https://www.croatie.campusfrance.org/hr/natjecaj-za-stipendije-francuske-vlade-20192020

 

Opširnije

Obavijest o produžetku roka za prijavu na natječaj „Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“

Datum objave: 18.02.2019.

Opširnije

Objavljen 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga Interreg V-A Mađarska- Hrvatska 2014. – 2020.

Datum objave: 31.01.2019.

 

Dana 31.siječnja 2019. objavljen je drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga Programa prekogranične suradnje Mađarska Hrvatska 2014 - 2020.

 

Rok za podnošenje projektnih prijava je: 3. svibnja 2019, 15.00 CET,  u IMIS sustavu.

 

Prijave nakon navedenog roka biti će evidentirane kao zakašnjele, te kao takve odbijene tijekom formalne provjere.

 

Detalji Drugog poziva Programa prekogranične suradnje Mađarska Hrvatska 2014-2020 zajedno sa svim dokumentima ovog poziva mogu se pronaći na

 

mrežnoj stranici: http://www.huhr-cbc.com/en/list-of-call-for-proposals/10

 

Opširnije

Interreg Dunav – 3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Datum objave: 31.01.2019.

 

3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga se provodi u okviru Programa transnacionalne suradnje Interreg V-B Dunav, financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj te pridonosi Europskoj teritorijalnoj suradnji kao drugom cilju Kohezijske politike 2014. – 2020.

Cilj poziva je poboljšati uvjete za život i rad u Dunavskoj regiji zajedničkom suradnjom te primjenom pametnih rješenja kroz projekte kojima se ostvaruju specifični ciljevi iz područja inovacija, zaštite okoliša, transporta, energije i dobrog upravljanja te kroz partnerske projekte pružiti podršku pri razmjeni iskustva, unaprjeđenju razvojnih politika, razvoju master i akcijskih planova, strategija itd.

Program Dunav se nadovezuje na makroregionalnu strategiju Europske unije za Dunavsku regiju (EUSDR) te radi na rješavanju zajedničkih izazova i potreba u pojedinim područjima gdje se očekuje da će transnacionalna suradnja ostvariti konkretne rezultate.

Prioritetne osi/specifični ciljevi otvoreni za prijavu u četvrtom pozivu:

1. Inovativna i socijalno odgovorna Dunavska regija 
1.1. Poboljšanje postojeće pravne regulative vezane uz inovacije.
1.2. Poboljšanje kompetencija i kapaciteta za poslovne i društvene inovacije.

2. Okolišno i kulturno odgovorna Dunavska regija
2.1. Jačanje transnacionalnog (zajedničkog) upravljanja vodnim resursima i rizicima od poplava
2.2. Poticanje održivog upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom te prirodnim resursima
2.3. Poticanje obnove i upravljanje ekološkim koridorima
2.4. Poboljšanje spremnosti za upravljanje okolišnim rizicima

3. Bolje prometno povezana i energetski odgovorna Dunavska regija 
3.1. Podržati ekološki prihvatljive i sigurne prometne sustave i uravnoteženu dostupnost urbanih i ruralnih područja
3.2. Poboljšati energetsku sigurnost i energetsku učinkovitost

4. Dobro upravljana Dunavska regija 
4.1. Poboljšati institucionalne kapacitete za rješavanje društvenih izazova

Projekti moraju uključivati minimalno 3 financiranih partnera (pridruženi partneri ne predstavljaju dio proračuna) iz minimalno 3 zemlje (od čega barem vodeći partner mora biti iz EU dijela programskog područja). Prihvatljivi su projektni partneri sa čitavog teritorija RH.

Programsko područje: 14 zemalja dunavskog područja (9 EU članica + 3 IPA zemlje + 2 ENI zemlje): Hrvatska, Češka, Slovačka, Austrija, Njemačka (2 regije), Slovenija, Bugarska, Mađarska, Rumunjska, Moldavija, BiH, Srbija, Crna Gora, Ukrajina (4 regije).

Prihvatljivi prijavitelji: nacionalna, regionalna i lokalna uprava/tijela javne vlasti (uključujući EGTS sukladno tumačenju 2(16) Uredbe (EU) br. 1303/2013); privatne institucije, uključujući privatna poduzeća, koja imaju pravnu osobnost; međunarodne organizacije koje djeluju sukladno zakonu bilo koje države članice koja sudjeluje u programu ili, uz ograničenja, sukladno međunarodnom pravu.

Poziv je otvoren od 28. siječnja 2019. do 8. ožujka 2019. u 14:00 sati po srednjoeuropskom vremenu

 

 Više na poveznicama: 

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/interreg-dunav-3-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga/

 

http://www.interreg-danube.eu/#announcement

 

 

Opširnije

NATJEČAJ ZA DODJELU NAGRADA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Datum objave: 10.01.2019.

Hrvatska akademije znanosti i umjetnosti raspisala je natječaj za dodjelu nagrada domaćim i inozemnim autorima za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj.

Nagrade se mogu dodijeliti autorima koji nisu redoviti ni dopisni članovi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti čija djela su doprinos od iznimnog i trajnog značenja za Republiku Hrvatsku.

 

Više na poveznici:

http://info.hazu.hr/hr/

 

Opširnije

JAVNI NATJEČAJ ZAKLADE HAZU ZA POTPOMAGANJE ZAKLADNIH NAMJENA U 2019.

Datum objave: 10.01.2019.

 

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti  objavila je javni natječaj za potpomaganje sljedećih aktivnosti:

– izdavačke djelatnosti (neobjavljena djela) na području znanosti i umjetnosti,

– organiziranje znanstvenih skupova,

– razvijanje znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada,

– otkup umjetnina.

 Ukupna svota predviđena dvadeset prvim natječajem za potpomaganje zakladnih namjena u 2019. godini iznosi 1.000.000,00 kuna.

O natječaju više na poveznici:

https://zaklada-hazu.hr/javni-natjecaj-zaklade-hazu-za-potpomaganje-zakladnih-namjena-u-2019/

Opširnije

Prezentacija natječaja za potporu „Stjecanje iskustva” u sklopu programa „Povezivanje znanstvenika" Fonda "Jedinstvo uz pomoć znanja"

Datum objave: 08.01.2019.

U petak 18. siječnja 2019. u Rektoratu Sveučilišta u Osijeku  (P2, 2. kat) održati će se prezentacija Natječaja za potporu "Stjecanje iskustva" u sklopu programa "Povezivanje znanstvenika" Fonda "Jedinstvo uz pomoć znanja".

 

Tekst objave UKF natječaj "Stjecanje iskustva"

Opširnije

Interni znanstvenoistraživački projekti za asistente Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek

Datum objave: 20.12.2018.

NOVO, 18. siječanj 2019. godine

Odogovri na upite: Pitanja i odgovori, 18.1.2019.pdf


Natječaj Interni znanstvenoistraživački projekti za asistente Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek

(šifra natječaja: IZIP-A-GrAFOS-2018)

Potpora asistentima za uspostavu samostalne istraživačke karijere

 

Ovaj je natječaj izrađen na temelju općih akata Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek. Prijavljivanjem na natječaj prihvaćate njihovu primjenu. Izrazi u muškom rodu koji se u ovome natječaju koriste za osobe neutralni su i odnose se na osobe oba roda.

Prije podnošenja projektnog prijedloga potrebno je proučiti tekst natječaja, obrasce za prijavu i kriterije za vrednovanje projektnih prijedloga za natječaj „Interni znanstvenoistraživački projekti za asistente Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek“ (natječajni rok: siječanj 2019.). 

 

O natječaju

 

Cilj natječaja Interni znanstvenoistraživački projekti za asistente Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek (oznaka natječaja: IZIP-A-GrAFOS-2018) je potpora mlađim znanstvenicima u njihovim istraživanjima prilikom izrade doktorske disertacije, te potpora osnivanju novih istraživačkih grupa mladih znanstvenika kako bi se potaknula uspostava samostalnih istraživačkih karijera nakon stjecanja doktorata znanosti. Uspješno vrednovanim asistentima omogućit će se uspostavljanje vlastitih istraživačkih grupa koje će se baviti inovativnim istraživačkim temama. Pritom projektni prijedlog mora prvenstveno uključiti razvoj novih istraživačkih tema i/ili metodologije koje doprinose završetku njihovog poslijediplomskog studija i izradi doktorske disertacije. Tematika koja se predlaže mora biti međunarodno prepoznatljiva i/ili nacionalno relevantna, a predlagatelj projektnog prijedloga mora imati definiranu temu istraživanja iz koje će proizaći njegova doktorska disertacija (potvrđuje se Izjavom studijskog savjetnika ili mentora o definiranoj temi istraživanja).

 

Ukratko o natječaju:

Cilj: poticanje razvoja istraživačkih karijera asistenata Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek.

Datum raspisivanja natječaja: 20. prosinac 2018.

Rok za prijavu: 31. siječnja 2019. do 12:00 sati (CET)

Istraživačko područje: tehničke znanosti

Predlagatelj projekta: asistent zaposlen na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek (GrAFOS)

Proračun programa: 80.000,00 HRK

Najveći iznos financiranja GFOS po projektu: do 20.000,00 HRK

Trajanje financiranja projekta: 2 godine

Okvirni početak projekta: svibanj 2019. / lipanj 2019. godine

Očekivani broj financiranih projekata: najviše 4

 

Tko?

 

Predlagatelj projektnog prijedloga je asistent koji:

 • je zaposlen na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek;
 • je upisao poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek;
 • u trenutku prijave projekta nije voditelj projekta koji financira Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek ili Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku;
 • na natječajnom roku IZIP-A-GrAFOS-2018 predlagatelj može prijaviti jedan projektni prijedlog u svojstvu voditelja projekta i pritom smije sudjelovati na još jednom projektu kao suradnik.

 

Što?

 

Istraživanja:

 • u polju građevinarstvo ili temeljne tehničke znanosti ili arhitektura i urbanizam;
 • usmjerena na rješavanje znanstvenih problema, praktičnih ciljeva ili njihovih poboljšanja;
 • koja otvaraju nove istraživačke teme ili metodologije i nisu financirane iz drugih izvora;
 • koja obuhvaćaju međunarodno prepoznatljive i/ili nacionalno relevantne teme.

 

Uspostava istraživačke grupe:

 • najmanji broj članova istraživačke grupe je tri (uključujući voditelja projekta);
 • osim asistenta obavezni članovi istraživačke grupe su studijski savjetnik/mentor asistenta na poslijediplomskom studiju i jedan student preddiplomskog ili diplomskog studija;
 • članovi istraživačke grupe tijekom trajanja projekta mogu biti samo osobe koje su doktorat znanosti stekle najviše 5 godina prije roka za prijavu na ovaj natječaj izuzev studijskog savjetnika/mentora.

 

Financiranje

 

Programom Interni znanstvenoistraživački projekti za asistente Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek financiraju se projekti u trajanju od 2 godine. Ukupan proračun programa iznosi 80.000,00 kuna.

Tražena financijska sredstva moraju odražavati realnu procjenu troškova istraživanja i biti opravdana, o čemu će odlučivati stručnjaci za vrednovanje.

Ukupan iznos financiranja projekta raspoređuje se kroz 2 godine u skladu s potrebama projektnih aktivnosti.

 

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi istraživanja (materijal, software i sl.);
 • troškovi diseminacije, usavršavanja i suradnje za članove istraživačke grupe;
 • troškovi opreme.

 

Prijava na natječaj

 

Rok prijave: 31. siječnja 2019. do 12:00 sati (CET)

 

Prijavna dokumentacija podnosi se na hrvatskom jeziku. Sva prijavna dokumentacija podnosi se putem elektroničke pošte na e-mail adresu: hrvoje.krstic@gfos.hr i u tiskanoj verziji u Ured za projekte, međunarodnu suradnju i suradnju s gospodarstvom.

 

Elementi prijave

 

 1. Prijava projektnog prijedloga unutar prijavnog obrasca koji se sastoji od:
  1. Cjeline A – sadrži detaljan opis projektnog prijedloga utemeljen na najnovijim spoznajama u području istraživanja, ciljeve, metodologiju, potrebne materijalne i ljudske resurse;
  2. Cjeline B – sadrži životopis predlagatelja, sadrži popis, opis uloga i zadaća članova planirane istraživačke grupe te kratak životopis;
  3. Cjeline C – sadrži financijski i radni plan. Financijski plan sadrži razradu potrebnih financijskih sredstava povezanih s pojedinim ciljevima i aktivnostima u radnom planu. Radni plan koji sadrži pregled aktivnosti povezanih s ciljevima, njihovim slijedom i vremenom realizacije, točke provjere i rezultate.

 

Vrednovanje

 

Postupak vrednovanja projektnih prijedloga uključivat će hrvatske vrednovatelje u znanstveno-nastavnom ili znanstvenom zvanju.

 

 1. Na vrednovanje se upućuju projektni prijedlozi koji zadovoljavaju administrativnu provjeru, imaju potpunu i na odgovarajući način ovjerenu dokumentaciju te zadovoljavaju uvjete natječaja.
 2. Članovi Odbora za znanost ocjenjuju projektne prijedloge prema Kriterijima za vrednovanje - razina vrednovanja 1 za natječaj: IZIP-A-GrAFOS-2018. U Razinu 2 vrednovanja upućuju se projektni prijedlozi ocjenjeni ocjenom A - projektni prijedlog je zadovoljavajuće kvalitete.
 3. Razinu 2 vrednovanja provest će hrvatski stručnjaci u znanstveno-nastavnim ili znanstvenim zvanjima prema Kriterijima za vrednovanje - razina vrednovanja 2 za natječaj: IZIP-A- GrAFOS -2018.
 4. Odbor za znanost nakon provedene razine 2 vrednovanja izrađuje rang listu koja je temelj preporuke za financiranje projektnih prijedloga.

 

Kriteriji za vrednovanje projektnog prijedloga dostupni su na dnu ove obavijesti.

 

Obaveza je voditelja projekta poznavanje i prihvaćanje načela financiranja i provedbe projekata koje financira GrAFOS te ispunjavanje i pribavljanje svih potrebnih zamolbi i dokumenata prije korištenja sredstava.

 

Kontakt

 

Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se do 28. siječnja 2019. godine isključivo elektroničkom poštom na adresu: hrvoje.krstic@gfos.hr 

 

Rok za odgovore na upite je 2 radna dana od zaprimanja upita.

 

Natječajna dokumentacija:

Tekst natječaja.pdf

Prijavni obrazac.docx

Upute za razradu radnog i financijskog plana.pdf

Cjelina C - financijski plan.xlsx

Kriteriji za vrednovanje razina 1.pdf

Kriteriji za vrednovanje razina 2.pdf

 

 

Opširnije

Interni znanstvenoistraživački projekti Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek

Datum objave: 20.12.2018.

NOVO, 18. siječanj 2019. godine

Odogovri na upite: Pitanja i odgovori, 18.1.2019.pdf


 

Natječaj Interni znanstvenoistraživački projekti Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek

(šifra natječaja: IZIP-GrAFOS-2018)

 

Ovaj je natječaj izrađen na temelju općih akata Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek. Prijavljivanjem na natječaj prihvaćate njihovu primjenu. Izrazi u muškom rodu koji se u ovome natječaju koriste za osobe neutralni su i odnose se na osobe oba roda.

Prije podnošenja projektnog prijedloga potrebno je proučiti tekst natječaja, obrasce za prijavu i kriterije za vrednovanje projektnih prijedloga za natječaj „Interni znanstvenoistraživački projekti Građevinskog i arhitektonskog  fakulteta Osijek“ (natječajni rok: siječanj 2019.). 

O natječaju

Internim znanstvenoistraživačkim projektima Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek (oznaka natječaja: IZIP-GrAFOS-2018) financiraju se istraživanja koja stvaraju novo i unaprjeđuju postojeće znanje o određenom području.

Cilj natječaja je pomoći u odabiru tema i mentora za studente Poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo na način  da je tema istraživanja ujedno tema jednog doktorskoga rada ili više njih, te poticanje istraživača na prijavu ostalih nacionalnih ili međunarodnih projekata. Jedan od specifičnih ciljeva ovog natječaja je i naglasak na primjenjivim istraživanjima, kako bi se povećao interes gospodarstva za znanstvena istraživanja te da se osigura bolja suradnja sa gospodarstvom. Potreba za ovakvim usmjeravanjem internih projekata proizlazi iz uvjeta za natječaj za upis doktorskoga studija gdje je broj polaznika studija ograničen brojem odobrenih internih projekata (tema) te time i odabir željenoga smjera studija. Međutim, projekti ne moraju nužno biti i teme za doktorski rad, odnosno, ne moraju uključivati nužno novoga doktoranda, ali prioritet će biti dan prvotno navedenima. Tematika koja se predlaže mora biti međunarodno prepoznatljiva i/ili nacionalno relevantna. Jedan od obaveznih specifičnih ciljeva ovog natječaja je i prijava novih projekta na ostale nacionalne ili međunarodne natječaje za znanstvenoistraživačke projekte.

 

Ukratko o natječaju:

Glavni cilj: poticanje znanstvenoistraživačkog rada Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek.

Obavezni specifični ciljevi:

- prijava nacionalnog ili međunarodnog znanstvenoistraživačkog projekta,

- diseminacija rezultata projekta kroz objavu radova u časopisima indeksiranim u WoS-u.

Datum raspisivanja natječaja: 20. prosinac 2018.

Rok za prijavu: 31. siječanj 2019. do 12:00 sati (CET)

Istraživačko područje: tehničke znanosti

Predlagatelj projekta: poslijedoktorand ili djelatnik Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek (GrAFOS) u znanstveno-nastavnom zvanju

Proračun programa: 160.000,00 HRK

Najveći iznos financiranja GrAFOS po projektu: do 40 000,00 HRK

Trajanje financiranja projekta: 2 godine

Okvirni početak projekta: svibanj 2019. / lipanj 2019. godine

Očekivani broj financiranih projekata: najviše 4

 

Tko?

 

Predlagatelj projektnog prijedloga koji:

 • je zaposlen na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek;
 • je poslijedoktorand ili izabran u znanstveno-nastavno zvanje;
 • u trenutku prijave projekta nije voditelj projekta koji financira Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek ili Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku;
 • na natječajnom roku IZIP-GrAFOS-2018 predlagatelj može prijaviti jedan projektni prijedlog u svojstvu voditelja projekta i pritom smije sudjelovati na još jednom projektu kao suradnik.

 

Što?

 

Istraživanja:

 • u polju građevinarstvo ili temeljne tehničke znanosti ili arhitektura i urbanizam;
 • usmjerena na rješavanje znanstvenih problema, praktičnih ciljeva ili njihovih poboljšanja;
 • koja otvaraju nove istraživačke teme ili metodologije i nisu financirane iz drugih izvora;
 • koja obuhvaćaju međunarodno prepoznatljive i/ili nacionalno relevantne teme.

 

Istraživačka grupa:

 • najmanji broj članova istraživačke grupe je tri (uključujući voditelja projekta);
 • osim voditelja projekta članovi istraživačke grupe mogu biti: studenti preddiplomskog ili diplomskog studija, doktorandi koji će dio istraživanja vezanih za disertaciju provesti u sklopu projekta, asistenti, poslijedoktorandi i djelatnici u znanstveno-nastavnom zvanju GrAFOS-a, suradnici izvan GrAFOS-a.

 

Financiranje

 

Programom Interni znanstvenoistraživački projekti Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek financiraju se projekti u trajanju od 2 godine. Ukupan proračun programa iznosi 160.000,00 kuna.

Tražena financijska sredstva moraju odražavati realnu procjenu troškova istraživanja i biti opravdana, o čemu će odlučivati stručnjaci za vrednovanje.

Ukupan iznos financiranja projekta raspoređuje se kroz 2 godine u skladu s potrebama projektnih aktivnosti.

 

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi istraživanja (materijal, software, troškovi provođenja eksperimenta, terenski troškovi i sl.);
 • troškovi diseminacije, usavršavanja i suradnje za članove istraživačke grupe (do 10 000,00 kuna);
 • troškovi opreme (nabava sitne i srednje znanstvene opreme, održavanje postojeće opreme, nadogradnja postojeće opreme).

 

Prijava na natječaj

 

Rok prijave: 31. siječanj 2019. do 12:00 sati (CET)

 

Prijavna dokumentacija podnosi se na hrvatskom jeziku. Sva prijavna dokumentacija podnosi se putem elektroničke pošte na e-mail adresu: hrvoje.krstic@gfos.hr i u tiskanoj verziji u Ured za projekte, međunarodnu suradnju i suradnju s gospodarstvom.

 

Elementi prijave

Prijava projektnog prijedloga unutar prijavnog obrasca koji se sastoji od:

 1. Cjeline A – sadrži detaljan opis projektnog prijedloga utemeljen na najnovijim spoznajama u području istraživanja, ciljeve, metodologiju, potrebne materijalne i ljudske resurse;
 2. Cjeline B – sadrži životopis voditelja projekta, sadrži popis, opis uloga i zadaća članova planirane istraživačke grupe te kratak životopis;
 3. Cjeline C – sadrži financijski i radni plan. Financijski plan sadrži razradu potrebnih financijskih sredstava povezanih s pojedinim ciljevima i aktivnostima u radnom planu. Radni plan koji sadrži pregled aktivnosti povezanih s ciljevima, njihovim slijedom i vremenom realizacije, točke provjere i rezultate.

 

Vrednovanje

 

Postupak vrednovanja projektnih prijedloga uključivat će hrvatske vrednovatelje u znanstveno-nastavnom ili znanstvenom zvanju.

 

 1. Na vrednovanje se upućuju projektni prijedlozi koji zadovoljavaju administrativnu provjeru, imaju potpunu i na odgovarajući način ovjerenu dokumentaciju te zadovoljavaju uvjete natječaja.
 2. Članovi Odbora za znanost ocjenjuju projektne prijedloge prema Kriterijima za vrednovanje - razina vrednovanja 1 za natječaj: IZIP-GrAFOS-2018. U istorazinsko vrednovanje upućuju se projektni prijedlozi ocjenjeni ocjenom A - projektni prijedlog je zadovoljavajuće kvalitete.
 3. Razinu 2 vrednovanja provest će hrvatski stručnjaci u znanstveno-nastavnim ili znanstvenim zvanjima prema Kriterijima za vrednovanje - razina vrednovanja 2 za natječaj: IZIP-GrAFOS-2018.
 4. Odbor za znanost nakon provedene razine 2 vrednovanja izrađuje rang listu koja je temelj preporuke za financiranje projektnih prijedloga.

 

 

Kriteriji za vrednovanje projektnog prijedloga dostupni su na dnu ove obavijesti.

 

Obaveza je voditelja projekta poznavanje i prihvaćanje načela financiranja i provedbe projekata koje financira GrAFOS te ispunjavanje i pribavljanje svih potrebnih zamolbi i dokumenata prije korištenja sredstava.

 

Kontakt

 

Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se do 28. siječnja 2019. godine isključivo elektroničkom poštom na adresu: hrvoje.krstic@gfos.hr 

 

Rok za odgovore na upite je 2 radna dana od zaprimanja upita.

 

Natječajna dokumentacija:

Tekst natječaja.pdf

Prijavni obrazac.docx

Upute za razradu radnog i financijskog plana.pdf

Cjelina C - financijski plan.xlsx

Kriteriji za vrednovanje - razina 1.pdf

Kriteriji za vrednovanje - razina 2.pdf

 

Opširnije

Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja” objavio natječaj za potporu „Stjecanje iskustva” u sklopu programa „Povezivanje znanstvenika”

Datum objave: 28.11.2018.

 

Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“ objavljuje natječaj za potporu „Stjecanje iskustva“ u sklopu programa „Povezivanje znanstvenika“, koji će biti otvoren do petka, 01. veljače 2019. godine.

Program nudi potpore mladim ili iskusnijim znanstvenicima i stručnjacima, bilo iz domovine ili dijaspore, za posjete vrsnim institucijama u inozemstvu ili za posjete Republici Hrvatskoj s ciljem unaprjeđenja znanosti i tehnologije u Hrvatskoj. Program podupire pokretljivost znanstvenika i stručnjaka kako bi se stvorile nove vrijednosti za hrvatsku znanost, tehnologiju i gospodarstvo.

Cilj je potpore „Stjecanje iskustva” dati priliku vrsnim znanstvenicima i stručnjacima iz Hrvatske da posjete najbolje istraživačko-razvojne centre u inozemstvu kako bi uspostavili suradnju i stekli nove vještine potrebne za unaprjeđenje znanosti i tehnologije u domovini.

Novčana sredstva koja su na raspolaganju za program „Povezivanje znanstvenika“, za potporu „Stjecanje iskustva“, iznose  800 000 KN. Konačni iznos dodijeljenih sredstava u ovom natječaju u 2019. godini ovisit će o kvaliteti zaprimljenih projektnih prijedloga.

Tko se može prijaviti: Talentirani znanstvenici koji žive i rade u Hrvatskoj te su stekli doktorat znanosti najkasnije 10 godina od datuma otvaranja natječaja.

Detaljnije informacije o objavljenom natječaju mogu se pronaći na stranicama Fonda http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=2538 , a svi upiti mogu se uputiti u Tajništvo Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ na elektroničku poštu: ured@ukf.hr, telefon +385 1 23 52 685 ili adresu: Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“, Ilica 24, 10 000 Zagreb.

 

 

Opširnije