Ured za projekte i međunarodnu suradnju


Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Natječaj za izbor novih članova Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Datum objave: 01.12.2017.

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na temelju članka 15. Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (Narodne novine 34/91, 43/96, 150/02 i 65/09) i članka 24. i 42. Statuta Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti o b j a v l j u j e  izbor novih članova Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Skupština za izbor novih redovitih i dopisnih članova, članova suradnika te ponovni izbor članova suradnika Hrvatske akademije održat će se dana  10. svibnja (četvrtak) 2018.

Objavljeno u Narodnim novinama br. 107 od 3. studenoga 2017.

Pisane i obrazložene prijedloge ovlaštenih organizacija za izbor članova Akademije, valja dostaviti Predsjedništvu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, u tri primjerka najkasnije u roku od dva mjeseca od objave ove obavijesti.

Opširnije

Održana video-konferencija za Hrvatsko-švicarski program istraživanja 2017. - 2023.

Datum objave: 01.12.2017.

Na video-konferenciji održanoj 30. studenog 2017. godine na Sveučilištu u Zagrebu te dislocirano na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, Sveučilištu u Osijeku, Sveučilištu u Zadru i Medicinskom fakultetu u Rijeci, predstavnik Švicarske nacionalne zaklade za znanost, Timothy Ryan, održao je prezentaciju Hrvatsko-švicarskog programa istraživanja 2017. - 2023povodom otvorenog natječaja.

Hrvatsko-švicarski program istraživanja 2017. – 2023. odgovara na potrebe hrvatske znanstvene zajednice za jačanjem međunarodne suradnje te posebice za razvijanjem suradnje sa znanstvenicima iz zemalja zapadne Europe. Program će zajednički provoditi Švicarska nacionalna zaklada za znanost, kao koordinator, i Hrvatska zaklada za znanost kao partner. Planira se financirati 10 - 12 zajedničkih istraživačkih projekata u najvišem iznosu od 400.000 CHF po projektu.
Zajednički istraživački projekti omogućit će znanstvenicima iz Hrvatske da zajedno sa znanstvenicima iz Švicarske, u obliku konzorcija, provode istraživačke aktivnosti. Istraživanja će se provoditi na hrvatskim i švicarskim znanstvenim institucijama.

Prezentacija u privitku. 

csrp.pdf

Opširnije

Obavijest o pozivu za sudjelovanje na natječaju za Nacionalni program stipendiranja „Za žene u znanosti“

Datum objave: 23.11.2017.

 

 

L'Oreal Adria i Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO pri Ministarstvu kulture, uz pokroviteljstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Rektorskog zbora Republike Hrvatske, dvanaestu godinu zaredom objavljuju natječaj za Nacionalni program stipendiranja „Za žene u znanosti“  kojim se nagrađuje vrijedan rad i doprinose  mladih hrvatskih znanstvenica. Natječaj je otvoren od 8. studenoga 2017. i traje do 8. prosinca 2017. godine.

 

Više o uvjetima, rokovima, pravilima na linku.

Opširnije

Video-konferencija za Hrvatsko-švicarski program istraživanja 2017. - 2023.

Datum objave: 22.11.2017.

          

 

 

Pozivamo Vas na video-konferenciju povodom otvorenog poziva na natječaj za Hrvatsko-švicarski program istraživanja 2017. - 2023. Hrvatske zaklade za znanost i Švicarske nacionalne zaklade za znanost, u sklopu koje će predstavnik Švicarske nacionalne zaklade za znanost Timothy Ryan održati prezentaciju Hrvatsko-švicarskog programa istraživanja 2017.-2023.


Video-konferencija će se održati u četvrtak, 30. studenog 2017. godine s početkom u 10 sati, u dvorani broj 13 (u prizemlju) Sveučilišta u Zagrebu, ulica kralja Zvonimirova 8, Zagreb.

Video-konferenciji možete pristupiti i dislocirano u sljedećim dvoranama:
  • Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića 32, Split
  • Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, Varaždin (vijećnica)
  • Medicinski fakultet, Braće Branchetta 20/1, Rijeka
  • Sveučilište u Osijeku, Trg sv. Trojstva 3, Osijek (II kat)
Molimo Vas da svoj dolazak potvrdite registracijom na poveznicu do 28. studenog 2017. godine u 12:00 sati.
 
Poziv možete preuzeti ovdje.
Opširnije

Otvoren natječaj za program Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća

Datum objave: 02.11.2017.

 
Programom se potiče suradnja hrvatskih istraživača (gostujući istraživač) s voditeljima ERC projekata radi stjecanja iskustva i pripreme vlastite prijave projektnog prijedloga za natječaj ERC programa.
Financira se posjeta voditelju ERC projekta u trajanju od 3 do 4 mjeseca. ERC projekt mora biti u tijeku u trenutku prijave i za vrijeme trajanja financiranja.
 
Ukratko o natječaju:
- Projekt prijavljuju javna sveučilišta, javni znanstveni instituti u Republici Hrvatskoj te druge pravne osobe koje obavljaju znanstvenu djelatnost i upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi u Ministarstvu znanosti i obrazovanja
 
Gostujući istraživač treba zadovoljiti sljedeće uvjete:
- Aktivan istraživač s priznatim rezultatima na međunarodnoj razini; mora zadovoljavati uvjete za prijavu na natječaj ERC programa te mora biti u stalnom radnom odnosu u instituciji iz koje prijavljuje projekt.
 
Datum raspisivanja natječaja: 31. listopada 2017.
Rok za prijavu: 30. studeni 2017. do 13:00
Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.
Ukupan proračun programa: 1.000.000,00 kuna.
Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: financiranje koje dodjeljuje HRZZ iznosi mjesečno 2.000,00 Eura neto (u kunskoj protuvrijednosti) za smještaj i hranu. Osim toga HRZZ pokrit će također i trošak prijevoza do mjesta institucije domaćina.
Trajanje financiranja posjeta: od 3 do 4 mjeseca.
Okvirni kraj vrednovanja: siječanj 2018. godine.

Prijavni obrazac
Application form

Obrazac za vrednovanje istraživača i projekta
Evaluation form

Izjava prijavitelja i gostujućeg istraživača 

Statement by the Head of Institution and the Visiting Researcher

Letter of support of the ERC Principal Investigator 


Natječaj
Call for proposals

Popis voditelja ERC projekata koji su iskazali interes da ugoste gostujuće istraživače (.pdf)

Popis voditelja ERC projekata koji su iskazali interes da ugoste gostujuće istraživače (.xlsx)
Opširnije

Otvoren natječaj "Istraživački projekti" 2018.

Datum objave: 02.11.2017.

 
 
Istraživački projekti
 
Programom „Istraživački projekti“ financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima.
Ukratko o natječaju IP-01-2018:

Datum raspisivanja natječaja: 2. studenog 2017.
Rok za prijavu: 10. siječnja 2018. do 13:00 (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt
Projekt: temeljna ili primijenjena istraživanja koja provodi prepoznatljiva istraživačka grupa
Proračun za 2018. godinu: 60.000.000,00 kuna
Trajanje financiranja projekta: 4 godine
Okvirni početak projekta: rujan 2018. godine. Projekti trebaju započeti najkasnije 3 mjeseca nakon primitka obavijesti o otvaranju pregovora o radnom i financijskom planu.

Jedan istraživač može istovremeno biti u statusu voditelja i/ili suradnika na najviše 2 istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednog i suradnik na drugom projektu ili kao suradnik na dva projekta. Za ovaj natječaj navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače koji imaju status voditelja projekta i/ili suradnika na projektima koji završavaju do 02. studenoga 2018. godine. Ovaj uvjet ne isključuje posebne uvjete propisane pojedinim natječajima.

Prijava na natječaj se vrši isključivo putem EPP sustava.


Obrasci za vrednovanje:
Opširnije

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u pred-odabiru za ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“

Datum objave: 30.10.2017.


Objavljen je Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u pred-odabiru za ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“ s krajnjim rokom prijave 26. 11. 2017.

 Cilj Javnog poziva je formiranje Liste unaprijed određenih prijavitelja koji ispunjavaju kriterije za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava ˝Priprema IRI infrastrukturnih projekata˝ (nadalje: Ograničeni poziv).

U okviru Ograničenog poziva (u modalitetu privremenog poziva) bespovratna sredstava dodijelit će se unaprijed određenim prijaviteljima te je stoga potrebno kroz ovaj Javni poziv odabrati prijavitelje koji će imati pravo javljanja na Ograničeni poziv.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava Ograničenog poziva je 45.600.000,00 HRK.

 

Poveznica na navedeni poziv: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1457

Opširnije

Objava natječaja Države Izrael za dodjelu dviju stipendija za hrvatske državljane

Datum objave: 26.10.2017.

Veleposlanstvo Države Izrael obavještava sve zainteresirane o natječaju Države Izrael za dodjelu dviju stipendija za hrvatske državljane za studij u Izraelu:

  • 1 kratka stipendija (3 - 4 tjedna) za ljetni tečaj hebrejskoga jezika (Ulpan) na Sveučilištu u Haifi;
  • 1 duga stipendija za najviše 8 mjeseci (jedna akademska godina) za postdoktorski, istraživački, doktorski ili magistarski program, međunarodni i specijalne programe.

Više informacija o stipendijama Države Izrael možete pronaći ovdje.

Prijave s kompletnom dokumentacijom potrebno je do 30. studenoga 2017. poslati na adresu:

Veleposlanstvo Države Izrael
Chromos zgrada
Ul. grada Vukovara 271
10 000 Zagreb

Emailpr@zagreb.mfa.gov.il
Tel01/6169-519 ili 01/6169-504

Opširnije

Otvoren je poziv Mreža za inovativno osposobljavanje za 2018. godinu u okviru programa Marie Sklodowska-Curie

Datum objave: 13.10.2017.

U okviru Mreža za inovativno osposobljavanje formiraju se konzorciji sveučilišta, istraživačkih centara i poduzeća iz zemalja širom svijeta s ciljem osposobljavanja nove generacije istraživača. Konzorciji predlažu programe osposobljavanja na razini doktorata u akademskom sektoru i izvan njega.

Natječaj je otvoren do 17. siječnja 2018. godine te je za natječaj izdvojeno 442 milijuna eura.

Natječajne aktivnosti obuhvaćaju prekograničnu i međusektorsku mobilnost u cilju postizanja izvrsnosti i inovativnog istraživanja ali i mogućnosti prijenosa stečenih znanja i iskustava kao i jačanja kapaciteta istraživačkih organizacija. Potiče se uključenost neakademskog sektora, industrije i poduzetništva. Financirani konzorciji objavljuju natječaje za stipendije/radna mjesta za mlade istraživače na EURAXESS portalu.

 

Više informacija, projektna dokumentacija poput Vodiča za prijavitelje dostupno je na Portalu za sudionike, odnosno ovdje.

 

  • Radionica za Mreže za inovativno osposobljavanje (MSCA ITN), Zagreb, 19. listopada 2017.

Agencija za mobilnost i programe EU organizira radionicu posvećenu MSCA Mrežama za inovativno  osposobljavanje. Sudjelovanje je besplatno, a prijava je moguća putem sljedeće poveznice ovdje. Prijave su otvorene do ponedjeljka 16. listopada 2017. godine. Preliminarni program te više informacija dostupno je ovdje.

 

Ako ste zainteresirani za prijavu projekata u okviru navedenog MSCA natječaja ili želite proširiti svoju listu potencijalnih partnera za konzorcije, pošaljite ispunjeni partnerski profil na sandra.vidovic@mobilnost.hr kako bi ga proslijedili kontaktima u inozemstvu. Obrazac partnerskog profila te objedinjeni iskazi interesa stranih institucija dostupni su ovdje.

 

Objavljen je preliminarni radni program za MSCA za period 2018. – 2020.

Europska komisija je objavila preliminarni radni program za Marie Sklodowska - Curie akcije za period od 2018. do 2020. godine. Radni program još nije formalno usvojen od strane Komisije. Preliminarni radni program dostupan je ovdje.

 

Novost u radnom programu MSCA je novi Widening panel u okviru Individualnih stipendija. Cilj ove inicijative je financiranje izvrsnih projekata gdje su organizacije domaćini iz Widening zemalja, a koji su na rezervnoj listi Individualnih stipendija. Sredstva bi se osigurala iz proračuna Obzor 2020. horizontalne aktivnosti: Širenje izvrsnosti i sudjelovanja (SEWP).

 

Rokovi za natječaje za 2018. godinu

 

Natječaj

2018.

Budžet natječaja

Otvoren

Zatvoren

Mreže za inovativno osposobljavanje (ITN)

12.10.2017.

17.01.2018.

442 milijuna EUR

Individualne stipendije (IF)

12.04.2018.

12.09.2018.

273 milijuna EUR

Razmjena osoblja u području istraživanja i inovacija (RISE)

22.11.2017.

21.03.2018.

80 milijuna EUR

COFUND regionalnih, nacionalnih i međunarodnih programa

12.04.2018.

27.09.2018.

80 milijuna EUR

 

Više informacija vezanih uz mogućnost individualnih akademskih mobilnosti nalazi se na stranici Obzora 2020.,  EURAXESS.hr portala kao i na Facebook stranici Euraxess Croatia - Research in the heart of Europe.

Opširnije

Otvoren natječaj za prijave na hrvatsko-švicarski program istraživanja / Croatian-Swiss Research Programme - CSRP 2017. - 2023.

Datum objave: 11.10.2017.

 
Švicarska sudjeluje u proširenju Europske unije financijski potpomažući aktivnosti koje doprinose smanjenju gospodarskih i socijalnih nejednakosti između zemalja članica. Republika Hrvatska, kao najnovija zemlja članica Europske unije, korisnica je takve vrste potpore. Jedno od odabranih područja suradnje s Republikom Hrvatskom su i znanstvena istraživanja, zbog čega je i razvijen Hrvatsko-švicarski program istraživanja 2017. – 2023.
Hrvatsko-švicarski program istraživanja 2017. – 2023. odgovara na potrebe hrvatske znanstvene zajednice za jačanjem međunarodne integracije te posebice za razvijanjem suradnje sa znanstvenicima iz zemalja zapadne Europe. Ovaj cilj ostvaruje se pokretanjem istraživačkih kapaciteta u Švicarskoj i Hrvatskoj, te kroz financiranje znanstvene suradnje i istraživanja u okviru zajedničkih istraživačkih projekta između Švicarske i Hrvatske.
 
Zajednički istraživački projekti omogućit će znanstvenicima iz Hrvatske da zajedno sa znanstvenicima iz Švicarske, u obliku konzorcija, provode istraživačke aktivnosti. Istraživanje će se provoditi na hrvatskim i švicarskim znanstvenim institucijama.
 
Datum raspisivanja natječaja: 9. listopada 2017.
Rok za prijavu: 19. siječnja 2018. (17:00 CET).
 
Istraživačka područja: sva znanstvena područja.
Predlagatelji projektnog prijedloga: Švicarski i hrvatski znanstvenici zajednički pripremaju projektne prijedloge. Švicarski glavni istraživač odgovoran je za podnošenje prijave projektnog prijedloga. Za švicarskog glavnog istraživača primjenjuju se opći kriteriji prihvatljivosti koje je definirala Švicarska nacionalna zaklada za znanost, a za hrvatskog glavnog istraživača primjenjuju se opći kriteriji prihvatljivosti koje je propisala Hrvatska zaklada za znanost.
Proračun programa za projekte: 4.203.000 CHF
Najveći iznos financiranja po projektu: 400.000 CHF (švicarskom partneru može se dodijeliti najviše 50% od ukupnog iznosa potpore).
Trajanje financiranja projekta: do 3 godine.
Okvirni početak provedbe projekta: listopad 2018. godine
Jezik: Svi dokumenti vezani uz prijavu projektnog prijedloga dostavljaju se na engleskom jeziku.
 
Poziv na natječaj za Hrvatsko-švicarski program istraživanja

Prijevod s engleskog Poziva na natječaj za Hrvatsko-švicarski program istraživanja

Upiti se postavljaju isključivo e-poštom na adresu csrp@hrzz.hr

 

Opširnije

Interreg CENTRAL EUROPE - nacionalni info dan - prezentacije

Datum objave: 06.10.2017.

 
   

 

Za sve one koji nisu bili u mogućnosti prisustvovati nacionalnom info danu za program Interreg Central Europe prezentacije su u privitku.

CE HR info day_FLC.pdf 

draft programe ITN workshop.pdf

CE HR info day_tips for project development.pdf

CE HR info day_introduction_3rd_call.pdf

CE HR info day_SOs_thematic focus.pdf

 CE HR info day_tips on budget development.pdf

 

 

 

 

 

Opširnije