Usavršavanje na Sveučilištu "Universidade de Aveiro" u Portugalu


Poštovani kolege doktorandi,

u okviru projekta Partnership for Virtual Laboratories in Civil Engineering (PARFORCE) ERASMUS+ programa - Ključna mjera 2, u razdoblju od 6.-10. ožujka 2023. g., provoditi će se usavršavanje pod nazivom Advanced Training Course in Applied and Computational Mathematics in Engineering Application na Sveučilištu "Universidade de Aveiro", Portugal, namijenjeno doktorandima sa studijem u poljima građevinarstva i matematike, ali i u drugim srodnim poljima.

Dostupna su četiri mjesta, a odabranim doktorandima biti će pokriveni putni te troškovi boravka u Aveiru u Portugalu. 

Osim u navedenom razdoblju, dio usavršavanja provoditi će se virtualnim načinom prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

Primjer usavršavanja provedenog na Sveučilištu "Bauhaus-Universität Weimar", Njemačka, također u okviru ovog projekta, dostupan je na poveznici: https://www.uni-weimar.de/en/civil-engineering/international/strategic-partnerships-erasmus/e-tutor-training-course/.

Prijava i svi upiti se vrše putem e-adrese: davorin.penava@gfos.hr s naslovom "PRIJAVA ZA USAVRŠAVANJE", najkasnije u utorak, 31. siječnja 2022. g.

Osijek, 16.1.2023. g.

S poštovanjem,

 
izv. prof. dr. sc. Davorin Penavakoordinator partnerskog sveučilišta