Važna obavijest Dekana studentima GRAFOS-a


Poštovane studentice i studenti Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek,

 

U ovoj situaciji, na koju teško možemo utjecati, želimo izvući najviše što možemo, na zadovoljstvo vas studenata i nas nastavnika. Svima je bilo novo prijeći na nastavu na daljinu i naši su nastavnici jako puno radili da se prilagode i održe nastavu koja je predviđena. Jasno nam je da vam nije bilo lako pa vas ovim putem želim izvijestiti o daljnjim planovima koji se tiču održavanja ispita.

 

Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku donio je novu Odluku o nastavnom kalendaru i ispitnim rokovima. nastava traje do 26. lipnja, a ljetni ispitni rok smije početi 1. lipnja i trajati do 1. kolovoza. Jesenski ispitni rok započinje 24. kolovoza i traje do 30. rujna. U ovom je periodu dopušteno održati i jedan izvanredni rok. Stoga smo na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek odlučili sljedeće:

 

1. Tijekom lipnja (počevši od 1. lipnja) održat će se po dva kolokvija iz svih predmeta samo ovoga ljetnog semestrana koje mogu izaći studenti koji su ove akademske godine upisali te predmete. Kolokviji se neće održavati iz predmeta ovoga ljetnog semestra gdje su svi studenti već ostvarili ocjenu. Predmetni nastavnici će na stranicama predmeta (ili na druge načine komunikacije) objaviti informacije što će biti od gradiva u kojem dijelu kolokvija i kakva će biti pravila (npr. možete li izaći na drugi kolokvij ako ne položite prvi i slično). Termini kolokvija bit će vrlo brzo objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta tako da se stignete pripremiti. Kolokviji su uvedeni kako bismo vam nadoknadili kolokvije koji bi se održali u redovitim okolnostima i kako bismo vas vremenski rasteretili.

2. Redoviti ispiti iz ljetnog ispitnog roka pomjeraju se na mjesec srpanj. Iznimno, ispiti iz predmeta koji se slušaju u 3. semestru diplomskog studija i u 5. semestru stručnog studija, ostaju u lipnju, kako je prvobitno bilo predviđeno.

3. Kao i inače, ispiti koji se sastoje od pismenog i usmenog dijela i dalje će se tako održavati, a iznimno zbog ove situacije, svi usmeni ispiti ljetnog ispitnog roka bit će u pisanom obliku. To znači da ćete u istom terminu ispita pisati oba dijela. Ako se epidemiološka situacija popravi, ostavljamo mogućnost da se na jesenskom ispitnom roku vratimo na uobičajenu praksu.

4. Dodatni, izvanredni ispitni rok održat će se krajem mjeseca rujna.

5. Fakultetsko vijeće Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek je na svojoj izvanrednoj sjednici usvojilo Odluku o uvjetima upisa studenata u višu godinu studija u akademskoj godini 2020./2021. Ovom Odlukom se smanjuje broj potrebnih ECTS bodova s prijašnjih 50 na 47. Napominjem da ova odluka vrijedi samo za upis na sljedeću akademsku godinu zbog ovih iznimnih okolnosti. Ova Odluka Fakultetskog vijeća još mora biti usvojena i potvrđena na sjednici Senata Sveučilišta i tek će tada biti pravomoćna.

 

Detaljne upute o načinu ulaska u zgradu, termini održavanja kolokvija, ispita i slično bit će na vrijeme objavljeni.

 

Lijep pozdrav i pazite na sebe i svoje bližnje,

 

Damir Varevac

Dekan Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek