VAŽNA OBAVIJEST ZA STUDENTE


Poštovani studenti!

 

Sukladno Uputama o postupanju Rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 13. ožujka 2020. Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek je zbog trenutne epidemiološke situacije obvezan organizirati nastavu i dostupnost nastavnih materijala na dostupnim platformama.

Temeljem navedenog prikupljanje ovih podataka nužno je u svrhu organiziranja nastave i osiguravanja dostupnosti informacija i nastavnih materijala studentima Fakulteta te će se navedeni podaci koristiti isključivo u tu svrhu.

Svim podacima postupa se sukladno Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i Pravilniku o obradi i zaštiti osobnih podataka Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek.

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju i obustavu nastave na visokim učilištima te ranije preporuke Ministarstva znanosti i obrazovanja o držanju nastave na daljinu i Uputi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, molimo vas da pažljivo pročitate upute o odvijanu nastavnog procesa na našem Fakultetu tijekom ovoga prekida i redovito pratite naše mrežne stranice.

 

U naredno vrijeme nastava će se održavati putem dostupnih platformi za učenje na daljinu (Loomen, Merlin, i slično) gdje god je to moguće, ili prema uputama predmetnih nastavnika koji će vas kontaktirati.

 

Naglašavam da je uključivanje u nastavni proces obavezno, kao i redovita nastava.

 

Drugi oblici nastave kao što su stručna praksa, stručni posjeti, tjelesna i zdravstvena kultura i slično se odgađaju. Ispiti i kolokviji se odgađaju do početka neposredne nastave. Konzultacije sa studentima će se održavati elektronskim ili telefonskim putem.

Kako bi opisani nastavni proces bio moguć molimo da svi studenti, ovisno o studiju i godini na kojoj su upisani, u što kraćem roku popune sljedeće obrasce s ciljem prikupljanja brojeva telefona i e-mailova preko kojih će se odvijati nastava i sva ostala komunikacija. Rok za dostavu traženih podataka je četvrtak (19.3.2020.) do 10 sati.

Obrasce popunjavate klikom na pripadajući studij i godinu

 

Molimo vas da se obavezno uključite u nastavni proces kako bi čim prije i što lakše savladali ovu iznenadnu, ali prolaznu situaciju. Također, molim da obavijestite o ovoj informaciji kolegice i kolege za koje znate da ne koriste redovito Internet ili nemaju trenutno pristup da se telefonski jave predmetnim nastavnicima.

Svi studenti koji su u proteklih 14 dana boravili izvan RH dužni su javiti se nadležnom prodekanu za nastavu i studente i ostati u samoizolaciji. U slučaju pojave simptoma tijekom samoizolacije moraju se javiti nadležnom epidemiologu prema uputama HZJZ.

Unaprijed Vam hvala!

 

Dekan Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek

Izv. prof. dr. sc. Damir Varevac

 

STUDIJI

 

SVEUČILIŠNI STUDIJ

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo 1. godina, obrazac za prikupljanje podataka

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo 2. godina, obrazac za prikupljanje podataka

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo 3. godina, obrazac za prikupljanje podataka

 

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam 1. godina, obrazac za prikupljanje podataka

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam 2. godina, obrazac za prikupljanje podataka

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam 3. godina, obrazac za prikupljanje podataka

 

 

DIPLOMSKI STUDIJ

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA 1. godina, obrazac za prikupljanje podataka

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA 2. godina, obrazac za prikupljanje podataka

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE 1. godina, obrazac za prikupljanje podataka

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE 2. godina, obrazac za prikupljanje podataka

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA 1. godina, obrazac za prikupljanje podataka

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA 2. godina, obrazac za prikupljanje podataka

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer PROMETNICE 1. godina, obrazac za prikupljanje podataka

 

 

STRUČNI STUDIJ

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – redoviti studij 1. godina, obrazac za prikupljanje podataka

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – redoviti studij 2. godina, obrazac za prikupljanje podataka

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – redoviti studij 3. godina, obrazac za prikupljanje podataka

 

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – izvanredni studij 1. godina, obrazac za prikupljanje podataka

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – izvanredni studij 2. godina, obrazac za prikupljanje podataka

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – izvanredni studij 3. godina, obrazac za prikupljanje podataka

 

 

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo – smjer Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina 1. godina, obrazac za prikupljanje podataka

Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo – smjer Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina 2. godina, obrazac za prikupljanje podataka

 

 

RAZLIKOVNA GODINA

Razlikovna godina za stjecanje uvjeta za upis na diplomski sveučilišni studij, obrazac za prikupljanje podataka