VAŽNA OBAVIJEST ZA STUDENTE


1. listopad 2020. godine

 

Poštovani studenti!

 

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek će u akademskoj godini 2020./21. organizirati nastavu sukladno epidemiološkoj situaciji, preporukama Sveučilišta J. J. Strossmayera i preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

 

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju i preporuke nastava će se jednim dijelom odvijati na Fakultetu, a dijelom će biti organizirana na daljinu.

 

Upravo zato prikupljanje podataka u nastavku ove obavijesti (e-mail adrese i brojevi telefona ili mobitela) nužno je u svrhu organiziranja nastave i osiguravanja dostupnosti informacija i nastavnih materijala svim studentima. Prikupljeni podaci koristiti će se isključivo u tu svrhu*.

 

Naglašavamo kako je uključivanje u nastavni proces na daljinu obavezno, kao i redovita nastava.

 

Kako bi oblik nastavnog procesa bio moguć molimo da svi studenti, ovisno o studiju i godini na kojoj su upisani, popune  obrasce u nastavku s ciljem prikupljanja brojeva mobitela i e-mail adresa preko kojih će se odvijati nastava na daljinu i sva ostala komunikacija. Rok za dostavu traženih podataka je srijeda (7.10.2020.) do 10 sati.

 

Obrasce popunjavate klikom na pripadajući studij i godinu.

 

Unaprijed Vam hvala!     

                       

* Svim podacima postupa se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i Pravilniku o obradi i zaštiti osobnih podataka Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek.

 

STUDIJI

 

SVEUČILIŠNI STUDIJ

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo 1. godina, obrazac za prikupljanje podataka

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo 2. godina, obrazac za prikupljanje podataka

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo 3. godina, obrazac za prikupljanje podataka

 

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam 1. godina, obrazac za prikupljanje podataka

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam 2. godina, obrazac za prikupljanje podataka

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam 3. godina, obrazac za prikupljanje podataka

 

 

DIPLOMSKI STUDIJ

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA 1. godina, obrazac za prikupljanje podataka

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA 2. godina, obrazac za prikupljanje podataka

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE 1. godina, obrazac za prikupljanje podataka

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE 2. godina, obrazac za prikupljanje podataka

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA 1. godina, obrazac za prikupljanje podataka

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA 2. godina, obrazac za prikupljanje podataka

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer PROMETNICE 1. godina, obrazac za prikupljanje podataka

 

 

STRUČNI STUDIJ

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – redoviti studij 1. godina, obrazac za prikupljanje podataka

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – redoviti studij 2. godina, obrazac za prikupljanje podataka

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – redoviti studij 3. godina, obrazac za prikupljanje podataka

 

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – izvanredni studij 1. godina, obrazac za prikupljanje podataka

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – izvanredni studij 2. godina, obrazac za prikupljanje podataka

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – izvanredni studij 3. godina, obrazac za prikupljanje podataka

 

 

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo – smjer Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina 1. godina, obrazac za prikupljanje podataka

Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo – smjer Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina 2. godina, obrazac za prikupljanje podataka

 

 

RAZLIKOVNA GODINA

Razlikovna godina za stjecanje uvjeta za upis na diplomski sveučilišni studij, obrazac za prikupljanje podataka