Strana literatura

Stranu literaturu tijekom studiranja:

ZAVRŠNI RADOVI- PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVO


SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET OSIJEK

 

 

OBAVIJEST STUDENTIMA 3. GODINE PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA GRAĐEVINARSTVO

 

 

Studenti koji su prvi put upisali III. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija građevinarstvo u akademskoj 2018./19. godini trebaju popuniti zahtjev za dodjelu predmeta iz kojeg će raditi završni rad i predati ga u Ured za studente najkasnije do ponedjeljka, 18. ožujka 2019. godine.

 

U zahtjevu obavezno treba navesti tri predmeta  koje je student upisao tijekom studija - popis predmeta iz kojih se može raditi završni rad nalazi se na  web stranici (Nastava-Završni radovi).

 

Obrazac zahtjeva može se podići na web stranici fakulteta (Nastava-Završni radovi-

Zahtjev za dodjelu predmeta završnog rada)  ili u Uredu za studente.

 

 

U Osijeku, 11. ožujka 2019.g.    

      

Predsjednica Odbora za završne i diplomske radove:

Izv.prof.dr.sc. Mirjana Bošnjak-Klečina, v.r.