Anketa

Smatrate li korisnim organiziranje dodatnih priprema (izvan termina nastave) za (pismeni) ispit iz pojedinih predmeta?

Znanstveni projekti


 

 Ime projekta        Suradnici na projektu
Razvoj modela za procjenu energetske učinkovitosti zgrada sa aspekta zrakopropusnosti         doc.dr.sc. Hrvoje Krstić, dipl.ing.građ., izv.prof.dr.sc. Željko Koški, dipl.ing.arh., doc.dr.sc. Ivana Miličević, dipl.ing.građ., Mihaela Teni, mag.ing.aedif., Ivana Brkanić, mag.ing.aedif.
Inovativni simulacijski model za određivanje toplinskih gubitaka u zgradama uslijed infiltracije doc.dr.sc. Hrvoje Krstić, dipl.ing.građ., Mihaela Teni, mag.ing.aedif.,
Vedrana Golić, mag.ing.aedif., Tomislav Stantić, mag.ing.aedif.
Agricultural waste - Challenges and Business Opportunities - ECO BUILD izv.prof.dr.sc. Ivanka Netinger Grubeša, dipl.ing.građ., izv.prof.dr.sc. Damir Varevac,dipl.ing.građ., prof.dr.sc. Sanja Dimter, dipl.ing.građ., doc.dr.sc. Hrvoje Draganić, dipl.ing.građ., doc.dr.sc. Ivana Barišić, dipl.ing.građ., doc.dr.sc. Ivana Miličević, dipl.ing.građ., doc.dr.sc. Ivan Radić, dipl.ing.građ., doc.dr.sc. Jurko Zovkić, mag.ing.aedif., Mario Jeleč, mag.ing.aedif., Martina Zagvozda, mag.ing.aedif., Tihomir Dokšanović, mag.ing.aedif., Darko Diklić, laborant, Vesna Bilić, ekon., Saša Božić-Kraljik, dipl.ekon.

Forecast Engineering: From Past Design to Future Desicions

Više na poveznici:

https://www.uni-weimar.de/de/bauingenieurwesen/international/strategische-partnerschaften-erasmus/

doc.dr.sc. Davorin Penava, dipl.ing.građ., izv. prof. dr. sc. Damir Varevac, dipl.ing.građ., prof.dr.sc. Ivica Guljaš, dipl.ing.građ., izv.prof.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk, dipl.ing.građ., doc.dr.sc. Ivan Kraus, mag.ing. aedif., doc.dr.sc. Tanja Kalman-Šipoš, dipl.ing.građ. 
Metodološki okvir za učinkovito upravljanje energijom s pomoću inteligentne podatkovne analitike doc.dr.sc. Hrvoje Krstić, dipl.ing.građ.
COST Action TU 1301: NORM4BUILDING prof.dr.sc. Sanja Dimter, dipl.ing.građ., izv.prof.dr.sc. Ivanka Netinger Grubeša, dipl.ing.građ., doc.dr.sc. Barišić Ivana, dipl.ing.građ.
COST Action TU1404: Towards the next generation  of standards for service life of cement-based materials and structures izv.prof.dr.sc.Ivanka Netinger Grubeša, dipl.ing.građ., doc.dr.sc. Barišić Ivana, dipl.ing.građ., doc.dr.sc. Ivana Miličević, dipl.ing.građ., doc.dr.sc. Hrvoje Krstić, dipl.ing.građ.

COST Action TU1401: Renewable Energy and Landscape Quality; Obnovljivi izvori energije i krajobrazne kvalitete

Više na poveznici:

http://www.cost.eu/COST_Actions/tud/TU1401

doc.dr.sc. Dina Stober, dipl.ing.arh., izv.prof.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk, dipl.ing.građ.
COST Action TU1304: Wind energy technology reconsideration to enhance the concept of smart cities -WINERCOST doc.dr.sc. Ivan Kraus, mag.ing.aedif.
COST Action TU1208: Primjena georadara u građevinarstvu izv.prof.dr.sc. Damir Varevac, dipl.ing.građ., prof.dr.sc. Ivica Guljaš, dipl.ing.građ.
Utjecaj melioracijskih kanala na pronos onečišćenja nitratima i zadržavanje onečišćenja u nanosu kanala prof.dr.sc. Lidija Tadić, dipl.ing.građ, dr.sc.Tamara Dadić, mag.ing.aedif., Marija Leko-Kos, mag.ing.aedif. 
Učinci međudjelovanja tla i konstrukcija u projektiranju sukladno očekivanom odzivu - PENDULARUM prof.dr.sc. Dragan Morić, dipl.ing.građ., doc.dr.sc. Ivan Kraus, mag.ing.aedif., Adriana Cerovečki, mag.ing.aedif.
Potresni rizik urbanog područja izv.prof.dr.sc. Marijana Hadzima-Nyarko, dipl.ing.građ, prof.dr.sc. Dragan Morić, dipl.ing.građ., doktorandica Gordana Pavić
Kontrolirano seizmičko ponašanje čeličnih okvira sa zidanim ispunom prof.dr.sc. Damir Markulak, dipl.ing.građ., prof.dr.sc Ivica Džeba, doc.dr.sc. Ivan Radić, dipl.ing.građ., doc.dr.sc. Jurko Zovkić, mag.ing.aedif., doc.dr.sc. Ivana Miličević, dipl.ing.građ., Tihomir Dokšanović, mag.ing.aedif.

Razvoj i primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području visokog obrazovanja građevinskih inženjera – HR.3.1.15-0025

Više na poveznici: 

www.okvir-hko.com 

izv.prof.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk, dipl.ing.građ., izv.prof.dr.sc. Mirjana Bošnjak-Klečina, izv.prof.dr.sc. Damir Varevac, dipl.ing.građ, doc.dr.sc. Jurko Zovkić, mag.ing.aedif., dr.sc. Đurđica Matošević, dipl.ing.građ., izv.prof.dr.sc. Aleksandar Jurić, prof.dr.sc. Damir Markulak, dipl.ing.građ., prof.dr.sc. Vladimir Sigmund, prof.dr.sc. Ivica Guljaš, dipl.ing.građ, doc. dr.sc. Ivana Miličević, dipl.ing.građ., izv.prof.dr.sc. Ivanka Netinger Grubeša, dipl.ing.građ, prof.dr.sc. Saša Marenjak, dipl.ing.građ., doc.dr.sc. Hrvoje Krstić, dipl.ing.građ., prof.dr.sc. Mensur Mulabdić, dipl.ing.građ., doc.dr.sc. Krunoslav Minažek, prof.dr.sc. Sanja Dimter, dipl.ing.građ., doc.dr.sc. Ivana Barišić, dipl.ing.građ., izv.prof.dr.sc. Željko Koški, dipl.ing.arh., doc.dr.sc. Dina Stober, dipl.ing.arh., izv.prof. dr.sc. Marijana Hadzima Nyarko, dipl.ing.građ., dr.sc. Ivan Kraus, doc.dr.sc. Irena Ištoka Otković, dipl.ing.građ., prof.dr.sc. Lidija Tadić, dipl.ing.građ., doc.dr.sc. Marija Šperac, dipl.ing.građ., doc.dr.sc. Hrvoje Draganić,mag.ing.aedif., doc.dr.sc. Davorin Penava, dipl.ing.građ., Zvonimir Biskupović, dipl.iur, Edita Pinterić, dipl.iur., Iva Vrkić, dipl.iur., Zdravko Cimbola,mag.ing.aedif.
Vrednovanje eksperimentalnih metoda za određivanje koeficijenta prolaska topline u kontroliranim uvjetima doc.dr.sc. Hrvoje Krstić, dipl.ing.građ, izv.prof.dr.sc. Željko Koški, dipl.ing.arh., izv.prof.dr.sc. Ivanka Netinger, dipl.ing.građ., doc.dr.sc. Jurko Zovkić, mag.ing.aedif., doc.dr.sc. Tanja Kalman Šipoš, dipl.ing.građ., doc.dr.sc. Ivana Miličević, dipl.ing.građ.
Mihaela Teni, mag.ing.aedif. 
Utjecaj otvora na potresnu otpornost građevne nosive konstrukcije od uokvirenog ziđa izvan vlastite ravnine doc.dr.sc. Davorin Penava, dipl.ing.građ., Filip Anić, mag. ing. aedif.
Utjecaj eksplozija na rasponske konstrukcije nadvožnjaka izv. prof. dr. sc. Damir Varevac, dipl.ing.građ., dr.sc. Hrvoje Draganić, mag.ing.aedif., dr. sc. Goran Gazić, mag.ing.aedif., mr.sc. Toma Durdov, dipl.ing.građ.
FRAme-Masonry composites for modelling and standardization - FRAMA prof.dr.sc. Vladimir Sigmund, dipl.ing.građ., prof.dr.sc. Ivica Guljaš, dipl.ing.građ., prof. dr. sc. Damir Markulak, dipl.ing.građ., izv.prof.dr.sc. Damir Varevac, dipl.ing.građ., izv.prof.dr.sc. Mirjana Bošnjak-Klečina, dipl.ing.građ., doc.dr.sc. Jurko Zovkić,mag.ing.aedif., doc.dr.sc. Davorin Penava, dipl.ing.građ., dr.sc. Đurđica Matošević, dipl.ing.građ., doc.dr.sc. Tanja Kalman-Šipoš, dipl.ing.građ., dr. sc. Goran Gazić, mag.ing.aedif., dr. sc. Mario Galić, dipl.ing.građ., doc.dr. sc. Ivan Kraus, mag.ing.aedif., dr. sc. Marin Grubišić, mag.ing.aedif., Ervin Kožoman, dipl.ing.aedif.
Utjecaj vlage na svojstva zidanih konstrukcija izv.prof.dr.sc.Ivanka Netinger Grubeša, dipl.ing.građ., doc.dr.sc. Barišić Ivana, dipl.ing.građ., doc.dr.sc. Ivana Miličević, dipl.ing.građ., doc.dr.sc. Hrvoje Krstić, dipl.ing.građ., doc.dr.sc. Jurko Zovkić, mag.ing.aedif., doc.dr.sc. Ivan Radić, dipl.ing.građ., izv. prof. dr. sc. Damir Varevac, dipl.ing.građ., Mario Jeleč, mag.ing.aedif., Krunoslav Ćosić, mag.ing.aedif. 
Mikrosimulacijsko modeliranje pješačkog kretanja djece  doc.dr.sc. Irena Ištoka Otković, dipl.ing.građ., doc.dr.sc. Silvija Ručević, dr.sc. Tijana Borovac, Martina Zagvozda, mag.ing.aedif.
Monitoring i analize učinkovitosti dovoda vode Lateralnim kanalom za potrebe navodnjavanja prof.dr.sc. Lidija Tadić, dipl.ing.građ., dr.sc.Tamara Brleković, mag.ing.aedif.
HU 0028 Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics mr.sc. Ivanka Stipančić-Klaić, dipl.ing.mat.

Jačanje položaja žena na tržištu rada

Više na poveznici:

http://eu-swp.etfos.hr/

izv.doc.doc.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk, dipl.ing.građ., izv.prof.dr.sc. Ivanka Netinger-Grubeša, dipl.ing.građ., doc.dr.sc. Irena Ištoka-Otković, dipl.ing.građ., prof.dr.sc. Sanja Lončar-Vicković, dipl.ing.arh.

 

 

 


Postupci i obrasci