izv.prof.dr.sc. Irena Ištoka Otković dipl.ing.građ.

Osnovni podaci

Kabinet: III.12

 

Zavod: Zavod za geotehniku, prometnice i geodeziju 

 

E-mail: iirena@gfos.hr

 

Telefon: (031) 544 683

 

Konzultacije: Termini konzultacija

Nastavna aktivnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:

 

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma:

 • Javni infrastrukturni sustavi

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer PROMETNICE:

 

Specijalistički diplomski stručni studij

 

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

 • Prometno modeliranje

Područje znanstvenog istraživanja

Gradske prometnice, simulacije prometa, prometni modeli, prometna infrastruktura, aerodromi,  prometna istraživanja, računalni modeli, ekspertni sustavi, održavanje prometnica, kolničke konstrukcije

Obrazovanje i radno iskustvo

Obrazovanje
Godina1994
Mjesto Beograd
Ustanova Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Zvanje Diplomirani inženjer građevinarstva

 

Godina2005
Mjesto Beograd
Ustanova Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Zvanje Magistar znanosti

 

Godina2011
Mjesto Maribor
Ustanova Građevinski fakultet Sveučilišta u Mariboru
Zvanje Doktor znanosti

 

Radno iskustvo 
Datum 1994 - 2000
Ustanova Institut za puteve Beograd, Zavod za projektiranje cesta «Trasa», Odjeljenje za zaštitu životne sredine
Područje rada Stručni rad na području procjene utjecaja cestovnih građevina na okoliš
 
Datum 2000 - 2006
Ustanova Grad Osijek, Upravni odjel za komunalno-stambeno gospodarstvo i promet, Odsjek za promet
Područje rada Izgradnja i održavanje prometne infrastrukture sekundarne prometne mreže
 
Datum 2006 -
Ustanova Sveucilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Gradevinski fakultet Osijek
Područje rada Nastava, znanstveno-istraživacki rad, strucna djelatnost

Stručna aktivnost

U podrucjima rada: ceste, zaštita životne sredine, graske prometnice, održavanje gradskih prometnica, simulacije prometa, prometno modeliranje, prometna infrastruktura, analiza urbanih prometnih sustava

 

Područje radaVažnije reference
Projektiranje, Izrada elaborata procjene utjecaja ceste na okoliš Na razini generalnog projekta
 • Niš – Dimitrovgrad, 1995.
 • Pojate – Preljina, 1996.

 

Na razini idejnog projekta

 • Obilaznica Beograda Batajnica – Dobanovci 1997.
 • Obilaznica Beograda Dobanovci – Bubanj Potok 1997.
Planiranje i provođenje projekata za poboljšanje sigurnosti i protočnosti segmenata gradske prometnte mreže. Praćenje tehničke realizaciju ugovorenih radova i dinamike financijske realizacije
 • pozivni pješački semafor u Kanižlićevoj ulici u Osijeku, 2003.
 • LED treptač na pješačkom prijelazu u Jägerovoj ulici, 2003.
 • semaforizacija raskrižja Strossmayerove i Mlinske ulice, 2003.
 • pozivni pješački semafor u Josipovcu 2004. godine
 • promjenjivi prometni znakovi u tehnologiji LED dioda na raskrižju Rokove i Ružine ulice, 2004.
 • semaforizacija raskrižja Gundulićeve i Rokove ulice, 2004.
 • promjenjivi prometni znakovi u tehnologiji LED dioda na raskrižju Marjanske i Kozjačke ulice, 2005.
 • sinkronizacija semafora u Europske avenije i Strossmayerovoj ulici 2004.
 • nadogradnja semaforskih uređaja za izvođenje planirane sinkronizacije Gundulićeve, Vukovarske i Ulice Hrvatske Republike 2005.
 • rekonstrukcija raskrižja Vinkovačke, Drinske i Bosutske ulice u kružno raskrižje, 2005.
Planiranje i vođenje natječaja za izradu projektne dokumentacije
 • izrada projektne dokumentacije za izgradnju novog pješačkog mosta na lokaciji postojećeg, u blizini željezničke postaje u Donjem gradu, 2005.
 • izrada projektne dokumentacije za izgradnju nove Intrazonske ceste Jug II, Uske njive, u okviru kojeg je predviđena rekonstrukcija raskrižja Opatijske i Kirove ulice u kružno raskrižje i rekonstrukcija Opatijske ulice na Jugu II 2005.
 • prikupljanje podataka za potrebe izrade Studije prometa grada Osijeka koju uizrađuje Institut za promet, Zagreb: - brojanje prometa na presjecima i raskrižjima prema traženju Izrađivača Studije i prikupljanje podataka o geometrijskim karakteristikama prometne mreže grada Osijeka, 2005. i 2006.

European Curriculum Vitae