izv.prof.dr.sc. Tamara Brleković mag.ing.aedif.

Osnovni podaci

Kabinet: II.6

 

Zavod: Zavod za hidrotehniku i zaštitu okoliša

 

E-mail: tamaradadic@gfos.hr

 

Telefon: (031) 540 087

 

Konzultacije: Termini konzultacija

Nastavna aktivnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer PROMETNICE:

 

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

  • Transportni procesi u podzemlju

Područje znanstvenog istraživanja

Hidromehanika, modeliranje u hidrotehnici

Obrazovanje i radno iskustvo

Obrazovanje
Godina2008
Mjesto Osijek
Ustanova Građevinski fakultet Osijek Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Zvanje Sveučilišna prvostupnica inženjerka građevinarstva

 

Godina2010
Mjesto Osijek
Ustanova Građevinski fakultet Osijek Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Zvanje Magistra inženjerka građevinarstva

 

Radno iskustvo 
Datum 2010. -
Ustanova Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek
Područje rada Nastava, znanstveno-istraživački rad, stručna djelatnost

Stručna aktivnost