Strana literatura

Stranu literaturu tijekom studiranja:

INTERNI NATJEČAJ ZA IDEJNO RJEŠENJE LOGOTIPA GRAĐEVINSKOG I ARHITEKTONSKOG FAKULTETA OSIJEK


INTERNI NATJEČAJ ZA IDEJNO RJEŠENJE LOGOTIPA

GRAĐEVINSKOG I ARHITEKTONSKOG FAKULTETA OSIJEK

(GRAFOS)

(za zaposlenike i studente Fakulteta)

 

 

Građevinski fakultet Osijek djeluje kao sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 1992. godine. Početkom akademske godine 2016./2017., nakon opsežne procedure i dobivanja Dopusnice, na Fakultetu je počelo izvođenje preddiplomskog sveučilišnog studija Arhitektura i urbanizam. Proširenjem izvođenja nastave u područje arhitekture i urbanizma, stekli su se preduvjeti, ali i obveza za promjenom imena Građevinskog fakulteta Osijek u Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek. Novi naziv službeno je u primjeni od 17. rujna 2018. godine.

 

Slijedom navedenih činjenica Fakultetsko vijeće je na svojoj sjednici, održanoj u srpnju 2018. godine, donijelo odluku da se provede interni natječaj za idejno rješenje logotipa Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek (skraćenica: GRAFOS).

 

Interni raspis znači da se pravo sudjelovanja na ovom natječaju daje svim zaposlenicima i svim studentima Fakulteta, osim osobama koje završavaju studij. Nakon provedbe natječaja za idejno rješenje logotipa, predviđa se angažiranje tvrtke koja će, u skladu s pravilima grafičke struke, pripremiti sve potrebne aplikacijske forme za široku primjenu logotipa.

 

 

Pitanja i odgovori vezani uz sam Natječaj

 

Natječaj objavljen 06.11.2018.