ANKETA ZA STUDENTE – DEMONSTRATURE!

Tijekom studiranja koristio/la sam demonstrature:

REZULTATI NATJEČAJA ZA UPIS STUDENATA U 1. GODINU POSLIJEDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA GRAĐEVINARSTVO U AKADEMSKOJ 2017./2018. GODINI


 

Na temelju Natječaja za upis studenata u 1. godinu poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo u akademskoj 2017./2018. godini, objavljenog 13. prosinca 2017. godine, Povjerenstvo za poslijediplomske studije utvrdilo je rang listu odabranih pristupnika abacednim redoslijedom prema prezimenu pristupnika, s pripadnim predloženim istraživačkim problemima i studijskim savjetnicima, dostupnu u okviru sljedećeg dokumenta:

 

Rezultati natječaja i dodatne upute 

 

Prigovor na ishod vrednovanja pristupnici mogu podnijeti elektronički na e-mail poslijediplomski@gfos.hr ili poštom na adresu:

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijek

Građevinski fakultet Osijek

Ulica Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek

Povjerenstvo za poslijediplomske studije

n. r. doc. dr. sc. Davorin Penava

 

putem ispunjenog i potpisanog obrasca OB 7-1-7, najkasnije 8 dana od datuma objave rang liste odabranih pristupnika. Povjerenstvo za poslijediplomske studije uputiti će odgovor na prigovor najkasnije 14 dana od datuma primitka istog. 

 

Upis odabranih pristupnika prvi put u prvu godinu poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo u akademskoj 2017. / 2018. godini provoditi u utorak, 6. veljače 2018. godine u vremenu od 7:00 do 15:00 sati u Uredu za studente 0.1 na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinskom fakultetu Osijek. Dodatne upute dane su u okviru dokumenta Rezultati natječaja i dodatne upute.

 

Obrasci potrebni pri upisu dostupni za preuzimanje:

 

OB 7-1-7 prigovor na ishod provjere ispunjenosti uvjeta za upis

OB 7-1-9 matični list studenta

OB 7-1-10 izjava o izboru studijskog savjetnika