Stručne radionice


Osjeti drvo – izrada invalidske pristupne rampe

Datum objave: 08.01.2020.

Naziv radionice: Osjeti drvo – izrada invalidske pristupne rampe

Voditelj radionice: mr. sc. Siniša Maričić, dipl. inž. građ. (dr. Sc. Jurko Zovkić, dipl. inž. građ.)

Organizacijska jedinica: Zavod za hidrotehniku i zaštitu okoliša (Zavod za materijale i konstrukcije)

Termin održavanja: 31. 10. – 13. 12. 2019.

Broj učesnika (studenata): 13

 

Kratak opis tijeka radionice:

1. Uvodna prezentacija (osvrt na problematiku, propise, materijale i način gradnje, lokaciju);

2. Postavljanje radionice (prostor za rad, dostupnost: materijala, alata, pribora i pomagala); Uzimanje lokacijskih mjera; Planiranje aktivnosti te podjela obaveza;

3. Usklađivanje projektih rješenja; Nabavka potrebnog (drvene ploče, drvena rezana građa, odgovarajući vijci i drugi elementi; pribor: brusni papir, četke za ličenje i drugo);

4. Po radnim grupama – 4 dijela/grupe: Izrada pojedinih elemenata (rezanje, brušenje, bušenje) i sastavljanje zasebnih cjelina/dijelova rampe;

5. Kontrola i usaglašavanje svih dijelova u cjelinu – probna montaža; Dogovor o eventualnoj dopuni rješenja te o završnoj obradi (ličenju, oblaganju);

6. Po radnim grupama – 4 dijela/grupe: Finiširanje zasebnih dijelova (dopune, fina obrada, ličenje, označavanje i estetski elementi;

7. Konačna montaža drvenih dijelova u cjelovitu pristupnu rampu za osobe koje se kreću u kolicima; Probni pristup i ocjena funkcionalnosti; Primopredaja izvedenog;

8. Praćenje uporabe rampe i prikupljanje dojmova – ocjena uspješnosti izvedenog; Demontaža i pohrana dijelova rampe;

9. Evaluacija svih faza realizacije radionice s naglaskom na uporabu drveta; Podjela uvjerenja o učešću;

 

Interes velik (započelo 21 istrajalo 13 studenata), problem slobodnih termina, kratak rok za realizaciju, prostorni problemi;

Pobuđen interes i ostvaren angažman posebno pojedinaca; neki učesnici po prvi put su se neposredno susreli sa pojedinim tehnikama i alatima.

Dobro planirane aktivnosti i koordiniran rad rezultirali solidnom izvedbom.

Konačni proizvod ocijenjen vrlo uspješnim.

Izraženo zadovoljstvo učesnika i voditelja, ali i svih ostalih.

 

Prilog - izvadak iz foto-zapisa

 

Opširnije

Studentska radionica - KluBe

Datum objave: 05.10.2016.

Studentska radionica Građevinskog fakulteta u Osijeku – KluBe

 

Građevinski fakultet u Osijeku od 2001. godine dio nastave provodi kroz interdisciplinarne radionice koje su inicirali Zavod za arhitekturu i urbanizam i Zavod za organizaciju, tehnologiju i menadžment. Sadržaj i opseg radionica se tijekom godina proširivao te su se njihovoj organizaciji i realizaciji pridružili i Zavod za tehničku mehaniku i Zavod za materijale i konstrukcije. Problemski zadaci su pri tom obuhvaćali projektiranje idejnih rješenja revitalizacije i sanacije građevina, proračune konstrukcija, izradu troškovnika i ostale komponente prema temi i obuhvatu zadatka. Opseg studentskih aktivnosti kretao se od regionalnih prostornih, urbanističkih zahvata do projekata revitalizacije arhitektonskih industrijskih objekata (željezničke postaje u Baranji, mlinovi u Bilju, obiteljsko gospodarstvo u Kneževim Vinogradima).

 

Akademske 2008./2009. godine planirani zadatak nalazi se u domeni ljudskog mjerila, a obuhvaća projektiranje i izvedbu betonskih klupa. U sklopu predmeta Stambene i javne zgrade (sveučilišni preddiplomski studij građevinarstva, II godina) studenti već niz godina izrađuju seminare na temu urbane opreme. Kroz analizu dimenzija, materijala i oblikovnih pristupa studenti prezentiraju elemente poput klupa, nadstrešnica, koševa za otpad, oglasnih stupova, elemenata za ostavljanje bicikala i sl. na primjerima iz literature i svog okruženja. Odabir teme urbane opreme za ovu radionicu proizlazi iz studentske zainteresiranosti, ali i njihovog izrazito tehničkog pristupa analizi elementa. Predviđeni ishodi ove radionice zbog toga su uključili i prevladavanje razlike društvenog i tehničkog diskursa. Zadatak predstavlja kreativnu sintezu tehničko- konstrukcijske i prostorno-plastične komponente koja mora zadovoljiti ergonomsko vizualnu pojavnost.
Iz tog razloga, održivost je predstavljala osnovnu metodološku konstrukciju ovogodišnje radionice. Početna ideja inicirana je pojmom recikliranja, ponovne upotrebe i racionalnog korištenja resursa i to onih do kojih možemo doći u vlastitom okruženju. Zadani su bili ulazni elementi: plastična ambalaža – otpad prikupljen na fakultetu tijekom jednog semestra koji je trebalo iskoristiti kao oplatu te korištenje agregata koji je nastao kaoindustrijski otpad (drobljena opeka i zgura).

 

Tijekom ljetnog semestra šesnaest studenata je na vježbama predmeta Stambene i javne zgrade pod mentorstvom doc.dr.sc. Sanje Lončar-Vicković i Dine Stober razvilo koncepte i idejna rješenja za osam varijanti klupa. Svako rješenje imenovano je prema karakteru – Pacman, Segmentna, T, Arhetip, GFOS, Zagrljaj, Valovi i Okvir.

Opširnije

Radionice opće

Datum objave: 05.10.2016.

Interdisciplinarni projekt

 

Studentska radionica

 • O čemu se radi?
 • Zašto smo započeli projekt?
 • Radionice do sada
 • Zmaj u Zmajevcu

 

O čemu se radi?

 

INTERDISCIPLINARNI PROJEKT

 

OBVEZNI PREDMETI

 • Organizacija građenja
 • Gospodarski objekti
 • Zidane konstrukcije

 

POČETAK: ZIMSKI SEMESTAR (VII)

 

Zašto smo započeli projekt?

1) NASTAVNI PROGRAM:

 • svaki od predmeta zasebno obrađuje različite aspekte građevinarstva
 • studenti su rijetko u prilici promatrati građevinu kao cjelinu

 

2) ORGANIZACIJA GRAĐENJA

 • Dokaznica mjera, proračun troškova

 

3) GOSPODARSKI OBJEKTI

 • Projektiranje građevina u seoskom i urbanom okruženju
Opširnije

Radionica Kopačevo

Datum objave: 05.10.2016.

Radionica kopačevo 01

 

Radionica kopačevo 02

 

Radionica kopačevo 03

 

Radionica kopačevo 04

 

Radionica kopačevo 05

 

Radionica kopačevo 06

 

Radionica kopačevo 07

Opširnije

Radionica Bilje

Datum objave: 05.10.2016.

 

 

 

 

 

 

 

Opširnije

Radionica Zmajevac

Datum objave: 05.10.2016.

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

 

Radionica Zmajevac

Opširnije

Radionica Baranjska pruga

Datum objave: 05.10.2016.

Radionica Baranjska pruga

 

Radionica Baranjska pruga

 

Radionica Baranjska pruga

 

Radionica Baranjska pruga

 

Radionica Baranjska pruga

 

Radionica Baranjska pruga

 

Radionica Baranjska pruga

 

Radionica Baranjska pruga

 

Radionica Baranjska pruga

 

Radionica Baranjska pruga

 

Radionica Baranjska pruga

 

Radionica Baranjska pruga

 

Radionica Baranjska pruga

Opširnije