Tekst doktorskog rada Anite Gojević


Sukladno članku 62. stavku 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22.) Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, kao nositelj doktorskog studija „Građevinarstvo“, objavljuje doktorski rad pristupnice Anite Gojević na mrežnim stranicama Fakulteta.

 

Doktorski rad - Gojević