Brankica Malić dipl.ing.geod.

Osnovni podaci

Kabinet: III.16

 

Zavod: Zavod za geotehniku, prometnice i geoeziju

 

E-mail: bmalic@gfos.hr

 

Telefon: (031) 544 695

 

Konzultacije: Termini konzultacija

Nastavna aktivnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:

 

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer PROMETNICE:

Područje znanstvenog istraživanja

Kartografija, digitalna kartografija, ekranska vizualizacija, GIS

Obrazovanje i radno iskustvo

Obrazovanje
Godina1984. - 1986.
Mjesto Zagreb
Ustanova Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zvanje Inženjer geodezije

 

Godina1986. - 1988.
Mjesto Zagreb
Ustanova Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zvanje Diplomirani inženjer geodezije

 

Godina1989. – 1994.
Mjesto Zagreb
Ustanova Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zvanje Magistar znanosti iz područja geodezije

 

Godina1995. - 1998.
Mjesto Bonn, Njemačka
Ustanova Institut für Kartographie und Topographie der Universität Bonn
Zvanje Dr.-Ing. (izvorno); Doktor znanosti iz znanstvenog područja tehničke znanosti, polje geodezija

 

Radno iskustvo
Datum 01. 12. 1988. - 31. 05. 1991.
Ustanova Geodetski zavod Osijek
Područje rada Stručni rad (komasacija, inženjerska geodezija, fotogrametrija, kartografija)
 
Datum 01. 06. 1991. i dalje
Ustanova Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek
Područje rada Nastava, znanstveno-istraživački rad

 

Stručna aktivnost

U područjima rada: Kartografija, digitalna kartografija, ekranska vizualizacija, GIS

 

Područje radaVažnije reference
Stručni projekti
 • Iskolčenje i kontrola auto-klava za kemijsku tvornicu “Saponia”, kao i sudjelovanje u vertikalizaciji cisterni za vodeno staklo na istoj lokaciji
 • Izmjera komunalnih vodova na objektu gornjogradske tržnice u Osijeku;
 • Izmjera komunalnih vodova na objektu "Autoslavonije" (na Zelenom Polju) u Osijeku;
 • Izmjera komunalnih vodova u krugu tvornice "Bel-ambalaža" u Belišću;
 • Obavljala sam raznovrsne zadatke: u postupku komasacije na poslovima dešifraže, analitičkog obračuna površina, kontrole izrade krajnjeg grafičkog produkta - plana katastarske općine, pri unosu te kontroli podataka o posjednicima odnosno vlasnicima itd.;
 • Blok izjednačenje aerotriangulacije primjenom softvera Binem za Republičku geodetsku upravu, područje općine Dubrovnik te djelomično općine Osijek (nakon odlaska iz Zavoda).
 • Izrada i kontrola Osnovne državne karte (ODK 5; danas Hrvatske osnovne karte) za područje Dubrovnika te na dopuni karte granicama parcela za područje općina Vinkovci i Vukovar.
 • Obrada uzdužnog i poprečnih profila, primjenom softvera AutoCAD, za izgradnju športsko-zračne luke Osijek
Programski paketi za računalo
 • Izrada softvera za izjednačenje slobodne mikrotriangulacijske mreže, u suradnji s osječkom informatičkom tvrtkom SPIN, za potrebe vodoprivrednog poduzeća "Vuka"; 1992/93.
 • Izrada programskih modula u FORTRAN-u za softver DIGMAP, područje matematičke kartografije; Institut für Kartographie und Reproduktionstechnik - TU Wien; 1995.
Ostale djelatnosti
 • Stručni ispit položen pri Republičkoj geodetskoj upravi 7. i 8. studenog 1989.god.
Stipendije, studijski boravci u inozemstvu
 • 01. 08. - 26. 08. 1994. Stipendija zaklade “Wolfgang-Ritter-Stiftung”: Internationaler Ferienkurs für deutsche Sprache Hochschule Bremen, Njemačka
 • 01. 03. 1995. - 31. 05. 1995. Stipendija ÖAD (Österreichischer Akademischer Austauschdienst): Institut für Kartographie und Reproduktionstechnik - TU Wien, Austrija
 • 01. 10. 1995. - 15. 12. 1998. Stipendija DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst): Institut für Kartographie und Topographie der Universität Bonn, Njemačka
Rad u stručnim tijelima
 • Hrvatsko geodetsko društvo HGD; član
 • Hrvatsko kartografsko društvo HKD; član
 • Član predsjedništva HGD Udruge geodeta Osječko-baranjske županije
 • Hrvatski DAAD Klub, član
Seminari stručnog usavršavanja
 • Tečaj softvera ArcCAD (ArcInfo Esri + AutoCAD), prosinac 1992.
 • Fotogrametrijska radionica “Applikation of Airborne Laser Scanning Data„ u sklopu: Workshop „International Cooperation and Technology Transfer“, (ISPRS WG VI/3 and WG IV/3 joint meeting - Bridging the Gap), Ljubljana, Slovenija; 2.-5. veljače 2000.
 • Hyper web: Izrada web stranica pomoću HTML-a; 2002
 • B 320/10 Izrada web stranica pomoću Microsoft Front Page, 12. 2002.
 • B 330/2 Web akrobacije I, 12.12. 2002.
 • Web akrobacije I – Napredne web tehnologoje, 23.3.2003.
 • Web akrobacije II – Dinamičko web programiranje pomoću skriptnog jezika PHP
 • Izrada on-line tečaja pomoću WebCT-a (http://webct.carnet.hr)
 • SCOPUS (Elsevier) 18.10.2006.
 • ENGINEERING VILLAGE 2 (Elsevier); listopad 2006.
 • ENGINEERING VILLAGE (2collab; Compendex), 23.10.2008.
 • DAAD-Alumni-Seminar u Ljubljani, “Internationalisierung der Hochschulen Sloweniens und Kroatiens”, Ljubljana, Slovenija, 07. - 09. studeni 2008.