prof.dr.sc. Marija Šperac dipl.ing.građ.

Osnovni podaci

Kabinet: II.12

 
Zavod: Zavod za hidrotehniku i zaštitu okoliša

 

E-mail: msperac@gfos.hr

 

Telefon: (031) 544 677

 

Konzultacije: Termini konzultacija

Nastavna aktivnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:

 

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer PROMETNICE:

 

Razlikovna godina

 

Poslijediplomski specijalistički studij Građevinarstvo: ZAŠTITA OKOLIŠA U GRAĐEVINARSTVU

 

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

  • Primjena ekspertnih sustava
  • Odabrana poglavlja hidrologije

Područje znanstvenog istraživanja

Integralno gospodarenje vodama, računalno modeliranje

Obrazovanje i radno iskustvo

Obrazovanje
Godina1990
Mjesto Osijek
Ustanova Građevinski fakultet Osijek
Zvanje Diplomirani inženjer građevinarstva

 

Godina1996
Mjesto Zagreb
Ustanova Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zvanje Magistar građevinarstva

 

Godina2004
Mjesto Zagreb
Ustanova Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zvanje Doktor građevinarstva

 

Radno iskustvo
Datum 1991. -
Ustanova Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek
Područje rada Nastava, znanstveno-istraživački rad, stručna djelatnost

Stručna aktivnost

U područjima rada: Integralno gospodarenje vodama, računalno modeliranje

 

Područje radaVažnije reference
Stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih objekata
  • Stručni nadzori radova obnove ratom oštećenih kuća IV-VI stupnja oštećenja, tijekom 1997.-2000.
Studije utjecaja na okoliš
  • Studija utjecaja na okoliš za branu i akumulaciju Javorica (2002)
  • Studija utjecaja na okoliš za branu i akumulaciju Koritnjak i nizvodni dio potoka Koritnjak (2003)
  • Studija utjecaja na okoliš za pregradu “G” na rijeci Dravi rkm 14+110 (2004)
  •  Studija utjecaja na okoliš za branu i akumulaciju Berak (2008)
Seminari stručnog usavršavanja
  • Upravljanje vodama u okviru održivog razvoja
  • Energetsko korištenje vodnih snaga